Rekolekcje diecezjalne w Łodzi

Rekolekcje diecezjalne w Łodzi

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Atanazego, Biskupa łódzkiego i poznańskiego, w grudniowy poniedziałek, w dniu 6 grudnia, w cerkwi p.w. św. Wielkiej Księżnej, Równej Apostołom – Olgi, miało miejsce szczególne wydarzenie – gowienije duchowieństwa naszej diecezji.

Przybyli duchowni o godz. 8.00 przystąpili do Świętej Spowiedzi, by, po przywitaniu Hierarchy, o godz. 9.00 rozpocząć celebrację Boskiej Liturgii. Radosny nastrój tego wyjątkowego dnia towarzyszył wszystkim zebranym z uwagi na wyjątkowy okres poświąteczny Wwiedienija wo chram Preswiatyja Bohorodicy ale także z okazji wypadającego tego dnia liturgicznego wspomnienia Patrona naszej Diecezji – Świętego Wielkiego Księcia Aleksandra Newskiego.

Homilię wygłosił najmłodszy kapłan – hieromnich Aleksander Mokriszczew, który w swym Słowie połączył treść przekazu Świętej Ewangelii z osobą Patrona naszej diecezji oraz duchem Prazdnika Przenajświętszej Bogurodzicy.

Po wysłuchaniu modlitw dziękczynnych po Przyjęciu Świętej Eucharystii Biskup Atanazy, duchowieństwo i zebrani wierni pokłonili się Ikonie Świętego Aleksandra Newskiego podczas śpiewu uroczystej doksologii Świętemu.

Władyka Atanazy podziękował wszystkim duchownym i podkreślił, że najważniejszym i najlepszym orężem w walce ze złem jest droga sakramentalna Prawosławia. Eucharystia jest naszą kapłańską zarówno powinnością ale i pragnieniem bycia z Chrystusem w jedności sakramentalnej – konkludował bp Atanazy. Ordynariusz wyraził ogromną radość z celebracji tak wyjątkowej Boskiej Liturgii, ponieważ w diasporalnej diecezji łódzko-poznańskiej obecność wszystkich duchownych niezwykle spaja duchowe siły dla dalszej posługi na chwałę Boga i dla drugiego człowieka. Władyka życzył kapłanom nieustających sił od Arcypasterza Chrystusa na cały post przed Bożym Narodzeniem ale także wielkiej radości duchowej Święta Wcielenia Bogoczłowieka.

Po ucałowaniu Krzyża oraz pamiątkowym zdjęciu wszyscy udali się na poczęstunek do parafialnych sal, gdzie podczas agapy poruszono także ważne sprawy porządkowe i administracyjne dotyczące wszystkich parafii naszej diecezji.

Święty Księciu Aleksandrze Newski, módl się za nas do Boga !

tekst i foto: redakcjalp