Łódzkie świętowanie Wprowadzenia do Świątyni Matki Bożej

Łódzkie świętowanie Wprowadzenia do Świątyni Matki Bożej

Piątkowy wieczór 3 grudnia rozpoczął liturgiczne obchody jednego z wielkich świąt Cerkwi prawosławnej – Wprowadzenia do Świątyni Bogurodzicy.

W cerkwi p.w. św. Olgi w Łodzi przy ul. Piramowicza, Ordynariusz naszej Diecezji uświetnił swoją Osobą celebrację świątecznych nabożeństw piątkowego Całonocnego Czuwania i sobotniej Boskiej Liturgii w sam dzień Święta. Podczas tych służb do Sakramentu Świętej Spowiedzi przystąpiło wiele osób a chóralny śpiew pod dyrygenturą Matuszki Elżbiety nakierowywał serca wiernych na wyżyny duchowej łączności z Bogiem.

Natchnione Słowa Ewangelii odzwierciedliły radość święta Bogurodzicy w ustach naszego Hierarchy, Który po raz kolejny pouczył wszystkich, nie zapominając o aktualizacji przekazu samego święta dla poprawnego odbioru jego przesłania w dniu dzisiejszym, w dobie internetu i nieodłącznych telefonów komórkowych. Władyka Atanazy wyraził wdzięczność Bogu za dar służby w tym wyjątkowym dniu, ponieważ do Świętego Kielicha Pańskiego przystąpili niemal wszyscy zgromadzeni w świątyni.

Na zakończenie świątecznej Boskiej Liturgii hierarcha i duchowieństwo oddali pokłon Ikonie Święta oraz odśpiewali Wieliczanije, które zawsze jest wyrazem jedności zgromadzenia wiernych, ponieważ duchownym wtórują wszyscy zebrani.

Preswiataja Bogorodice, Spasi nas !

tekst i foto: redakcjalp