Wystawa zdjęć w Sosnowcu

Wystawa zdjęć w Sosnowcu

Wystawa “Duchowość Prawosławia”.

Staraniem parafii prawosławnej w Sosnowcu powstała wystawa zdjęć pokazująca piękno duchowości prawosławnej. Zdjęcia pochodzą z archiwum parafialnego oraz z serwisu orthphoto.pl. Komentarz do tablic wraz z cytatami z Pisma Świętego przygotował miejscowy proboszcz- ks. Mikołaj Dziewiatowski.

Tablice prezentują nauczanie Cerkwi, które wskazuje, że celem każdego człowieka jest przygotowanie się do życia wiecznego poprzez zjednoczenie z Bogiem i wewnętrzną zmianę jeszcze na ziemi. Proces ten nazywany jest przebóstwieniem. Dalej prezentowane są sakramenty cerkiewne, które służą przyjęciu siły Bożej Łaski, szczególną rolę odgrywa tutaj sakrament sakramentów czyli Eucharystia. Kolejna tablica pokazuje rolę modlitwy, która jest pierwszym krokiem do rozwoju duchowego i poznania Boga. Jeszcze kolejna wskazuje na rolę monasterów i życia monastycznego, które zawsze były miejscem szczególnego poznawania Boga w Prawosławiu.

Tablice zostały umieszczone na deptaku na ul. Kilińskiego przy sosnowieckiej cerkwi. Dzięki temu wszyscy przechodnie będą mieli okazję do zapoznania się z pięknem prawosławnej duchowości. Należy dodać, że parafie diasporalne (taki charakter ma parafia sosnowiecka), chociaż niezbyt liczne to  odgrywają wielką rolę w poznawaniu Prawosławia. To właśnie w takich miejscach ludzie bardzo często mają pierwszy kontakt z Prawosławiem, a jeszcze inni wracają do wiary w Boga po wielu latach.  

tekst i foto: ks. Mikołaj Dziewiatowski