Wizytacje Biskupa Atanazego: Chróścin i Kalisz

Wizytacje Biskupa Atanazego: Chróścin i Kalisz

17 listopada 2021 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański wizytował filię częstochowskiej parafii w Chróścinie.

Władyka Atanazy zapoznał się z bieżącymi postępami prac konserwatorskich w cerkwi św. Jerzego. Dziękować Bogu Najwyższemu, wszystkie prace przebiegły pomyślnie i zostały zakończone w przewidywanym terminie.

Prace konserwatorskie były prowadzone pod nadzorem Ikonnik Tatiana wraz z zespołem konserwatorów sztuki.

Prace konserwatorskie były możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Departamentu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Cerkiew prawosławna w Chróścinie to JEDYNA wiejska cerkiew w diecezji łódzko-poznańskiej.

Tego samego dnia Ekscelencja odwiedził cerkiew w Kaliszu, gdzie także zapoznał się z postępami prac konserwatorskich oraz zapewnił o swych modlitwach w tym dobrym działaniu.

tekst i foto: redakcjalp