Świątecznie we Włocławku

Świątecznie we Włocławku

Świąteczne chwile przeżywali parafianie cerkwi p.w. Św. Mikołaja we Włocławku, w dniu 14 listopada b.r.

Tej niedzieli odwiedził ich Biskup Atanazy, sprawując Boską Liturgię w tutejszej kapliczce, która znajduje się na miejscowym cmentarzu. Władykę przywitali przedstawiciele Rady Parafialnej oraz kaliski proboszcz, ks. prot. Mirosław Antosiuk, wieloletni celebrans nabożeństw w tej wyjątkowej, namodlonej świątyni, który przykłada od lat wszelkich starań, by życie liturgiczne trwało w tym wyjątkowym miejscu.

Świąteczne uroczystości w tym roku uświetnili swą obecnością duchowni naszej diecezji: ks. prot. płk. Adam Weremijewicz z Łodzi – Dziekan Straży Granicznej oraz ks. Marian Radziwon z Bydgoszczy – Dziekan Dekanatu kujawsko-pomorskiego, wraz z Matuszkami.

Mimo, iż tej niedzieli wypadała liturgiczna pamięć świętych darmo leczących lekarzy Kosmasa i Damiana, ten wyjątkowy dzień poświęcony był Patronowi włocławskiej świątyni, o czym w homilii po odczytaniu fragmentu ewangelicznego wspomniał kaznodzieja – ks. dziekan kujawsko-pomorski.

Niewielka wspólnota wiernych, jak co roku, przystąpiła wspólnie do Świętych Sakramentów Pokuty i Eucharystii wraz z dziećmi, które cichuteńko uczestniczyły w Boskiej Liturgii, sprawowanej przez Arcypasterza.

Po zakończeniu liturgicznych uroczystości wewnątrz ciepłej świątyni procesja z Ordynariuszem, duchowieństwem i wiernymi udała się na zimne cmentarne alejki, gdzie Biskup Atanazy dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy – pamięci oddanej Parafianki, Pani Walentyny. Przez pół wieku służyła przy tej świątyni, niczym starotestamentowa prorokini Anna – stwierdził później Proboszcz, ks. prot. Mirosław Antosiuk – trudno było wyobrazić nabożeństwo cerkiewne bez jej udziału…niestety, czas się wypełnił..

Ekscelencja Biskup Atanazy poświęcił odrestaurowane ikony wewnątrz cerkiewki oraz na zakończenie uroczystości zwrócił się w końcowym słowie do Parafian, by nie ustawali w trudach głoszenia Prawosławia w tym mieście i regionie: Bracie, Siostro! Każda spotkana osoba – na ulicy, w sklepie, gdziekolwiek, która poszukuje cerkwi prawosławnej (tym bardziej, gdy zwraca się w języku innym niż polski) – powinna znać lub odkryć drogę do tej prawosławnej świątyni. To właśnie tu znajdzie ukojenie ducha i pewność wiary, bo odkryje takie samo prawosławne nabożeństwo jak u siebie – bo Prawosławie jest Jednością i jednoczy !

Władyka wyraził wdzięczność Bogu i osobistą radość z modlitwy w tym odnawianym sukcesywnie miejscu – odnowione ikony i kioty oraz ogólny porządek wewnątrz i wokół świątyni – świadczą o żywej wierze nielicznej wspólnoty wiernych Włocławka.

Na koniec cerkiewnych świątecznych uroczystości do Jego Ekscelencji, Biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, z ust Ojca Mirosława, w imieniu swoim i wiernych, popłynęły synowskie słowa wdzięczności za dar arcypasterskiej modlitwy w tym wyjątkowym dla wspólnoty Włocławka dniu, za przybycie duchownych z naszej diecezji oraz za uczczenie pamięci wybitnej osoby, jaką była oddana Prawosławiu Pani Walentyna.

Wyjątkowe i niezwykłe uroczystości zakończyła uroczysta agapa.

tekst i foto: redakcjalp