Komunikat Soboru Biskupów PAKP

Komunikat Soboru Biskupów PAKP

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

Opublikowane przez orthodox.pl w Aktualności, Komunikaty Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Komunikaty Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Komunikaty Diecezji Przemysko-Gorlickiej, Komunikaty Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Komunikaty Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, Komunikaty Ordynariatu Wojska Polskiego

Komunikat

Kancelarii Św. Soboru Biskupów

Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

W dniu 26 października 2021 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się jesienna sesja Św. Soboru Biskupów P.A.K.P.

Omawiając zagadnienia z życia Cerkwi, w czasie prac soborowych:

zapoznano się z aktualną sytuacją cerkiewną na Ukrainie; podtrzymano dotychczasowe postanowienia Św. Soboru w poruszanej kwestii;

omówiono agendę na spotkanie Wspólnego Zespołu Rządu RP i Św. Soboru Biskupów P.A.K.P.;

przyjęto sprawozdanie z nauczania religii w szkołach i punktach katechetycznych; podjęto decyzje mobilizujące do aktywniejszej pracy katechetów w młodzieżą;

zapoznano się z wynikami pracy koordynatora do spraw młodzieży;

zapoznano się z wynikami pracy Komisji zajmującej się tłumaczeniem Pisma Św. Nowego Testamentu na język polski;

zapoznano się z działalnością Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w aspekcie administracyjno – edukacyjno – pedagogicznym;

podjęto decyzję w kwestii ustanowienia nowego orderu o charakterze ogólnometropolitalnym;

postanowiono wpisać do spisu imion świętych osoby z terenu Diecezji Lubelsko – Chełmskiej;

z uwagi na trudną sytuację migracyjną, charytatywnej organizacji naszej Cerkwi „Eleos” poruczono zorganizowanie wszechstronnej pomocy imigrantom;

wyznaczono kolekty ogólnometropolitalne na rzecz:

dostarczenia w Wielką Sobotę roku 2022 do Polski Świętego Ognia z Grobu Pańskiego w Jerozolimie – Niedziela Triumfu Prawosławia,

Konto: Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia”: 81 1140 2004 0000 3102 7967 1875,

Parafii w Gorlicach – lipiec 2022 r.

Konto: BS w Bieczu: 97 8627 0001 2002 3008 3684 0001,

Parafii w Pielgrzymce – sierpień 2022 r.

Konto: BS w Bieczu: 74 8627 1024 2004 6000 8037 0001,

Parafii w Częstochowie – wrzesień 2022 r.

ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie: 56 1050 1142 1000 0005 0256 8033

Punktu duszpasterskiego w Bielsku – Białej – październik 2022r.

ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie: 56 1050 1142 1000 0005 0256 8033 (z dopiskiem Bielsko- Biała).

zapoznano się z ustaleniami Komisji Metropolitalnej, jak również z pismem suspendowanego ks. Arkadiusza Barańczuka i zdjęto nałożoną na niego suspensę, ze stosownym zaleceniem;

przyjęto tekst przesłania na Święta Bożego Narodzenia 2021/2022,

nagrodzono:

Orderem Św. Marii Magdaleny II stopnia:

Piotra Siniakowicza;

Orderem Św. Marii Magdaleny III stopnia:

Mariusza Pawła Pyzowskiego,

Gabriela Nowaszewska,

Igora Śnieżko;

Listem pochwalnym:

ks. Tomasz Kosiński,

Jolanta Sidorowicz,

Marek Kuptel,

Macieja Goniewicza,

Piotra Dąbrowskiego,

Alinę Dąbrowską,

Anetę Dąbrowską.

ks. mitrat Jerzy Doroszkiewicz 

sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów

zdjęcie: diakon Krzysztof Szeremeta