Krasnostockiej Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy

Krasnostockiej Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy

Opublikowane przez protodiakon Wiaczesław Perek w Aktualności, Aktualności Diecezji Białostocko-Gdańskiej

20 października w dniu święta Przenajświętszej Bogurodzicy wysławianej w Jej Krasnostockiej Ikonie, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił św. Liturgię w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. W św. Liturgii uczestniczyli: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Hierarchom asystowali duchowni Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Warszawsko – Bielskiej oraz Łódzko – Poznańskiej. Monasterskie uroczystości swym śpiewem uświetnił męski chór Chorecea z Czerniowców na Ukrainie.

Biskup Atanazy w słowie skierowanym do wiernych zauważył, iż istnieje mnóstwo ikon przedstawiających Bogurodzicę. Niestety zdarza się, że ludzie bardziej obdarzają szacunkiem samą ikonę niż osobę na niej przedstawioną. Bogurodzica rozumiana jest często nie jako prawdziwa, realna postać (…) Dziś stoimy przed Krasnostocką ikoną i modlimy się. Modlimy się automatycznie, nie zdając sobie sprawy z tego, że nasza modlitwa powinna odbywać się w pokorze, być szczerą i otwartego serca. Zdaniem hierarchy, często nasze myśli odlatują gdzieś bardzo daleko, pozostawiając jedynie fizycznie nasze ciało w murach cerkwi. Przykładem modlitwy powinna być dla nas zawsze Bogurodzica. Jej modlitw i życie uczyniły ją Matką Boga, dzięki niej możliwe jest nasze zbawienie (…) Cóż z tego, że chodzimy do cerkwi i przystępujemy do sakramentów, ale żyjemy źle ze swoimi dziećmi. Rodzice powinni być wzorem dla swoich dzieci jak kochać Boga i kochać Cerkiew. Przykładem mogą być dla nas rodzice Bogurodzicy Joachim i Anna.

Kończąc homilię biskup Atanazy powiedział, że stojąc dziś przez Krasnostocką Ikoną Matki Bożej, czy to biskup czy kapłan czy świecki, niech każdy z nas, mnich czy mniszka, człowiek młody i starszy, zastanowi się z jakiego powodu stoi dziś w cerkwi w tym klasztorze. Czy już zaczęliśmy drogę naszego zbawienia, czy nasza wiara jest mocna i niezachwiana, czy rozumiemy dlaczego jesteśmy prawosławnymi ? Czy tylko przychodzimy do cerkwi bo tak trzeba?

Dlatego też, jak zaapelował biskup Atanazy, wznieśmy nasze gorliwe i żarliwe modlitwy do Matki Bożej, aby ona umocniła nasze siły duchowe i naszą wiarę.

Po zakończonej św. Liturgii sprawowany był molebien, podczas którego wznoszone były gorliwe modlitwy o orędownictwo Przenajświętszej Bogurodzicy przed tronem jej Syna, a naszego Boga Jezusa Chrystusa.

Historia Krasnostockiej Ikony Bogurodzicy (kliknij tutaj)