Święto w Radomiu

Święto w Radomiu

Prawosławna wspólnota zgromadzona przy parafii p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Mir Licyjskich świętowała liturgiczne obchody święta Opieki Matki Bożej w dniach 16-17 października b.r.

Uroczystości liturgiczne uświetnił i podkreślił Biskup Atanazy, przewodnicząc celebrowanym nabożeństwom.

Wsienoszcznoje Bdienije upiększył śpiewem chór rodzinny z Gródka na białostoczyźnie, który także podczas Boskiej Liturgii zaprezentował wysoki poziom modlitewnego kunsztu wykonywanej muzyki cerkiewnej, która wznosiła serca wszystkich obecnych ku wyżynom jedności w eklezji parafialnej.

Niedzielny poranek w sam dzień święta rozpoczął się od Oświęcenia Wody, po którym miały miejsce Godziny Kanoniczne oraz przywitanie Hierarchy w radomskiej świątyni przez przedstawicieli dzieci i młodzieży, Rady Parafialnej oraz Proboszcza.

Podczas Boskiej Liturgii obecni byli duchowni diecezji warszawsko-bielskiej, białostocko-gdańskiej i łódzko-poznańskiej. Wiele osób przystąpiło do Świętych Sakramentów Pokuty i Eucharystii zarówno spośród pielgrzymów, jak i parafian. Szczególnie radosnym akcentem okazała się wysoka frekwencja dzieci i młodzieży, które także tego i poprzedniego dnia uczestniczyły aktywnie podczas świątecznych nabożeństw, by na Liturgii zwieńczyć swe trudy Boskimi Sakramentami Ciała i Krwi.

Homilię wygłosił ks. prot. Marek Wawreniuk z białostockich Bacieczek – Proboszcz parafii p.w. św. Jana Teologa.

Podczas świątecznej procesji po zakończeniu Boskiej Liturgii odczytano odpowiednie fragmenty Świętej Ewangelii a duchowni odśpiewali doksologię Święta Pokrowa Preswiatyja Bogorodicy oraż życzenia długich lat życia naszej hierarchii cerkiewnej.

Biskup Atanazy w słowie końcowym serdecznie wszystkich pozdrowił, nie zapominając o wyrażeniu wdzięczności za piękne powitanie przez najmłodszych parafian oraz przedstawicieli Rady Parafialnej i Księdza Pawła, Proboszcza radomskiej świątyni. Władyka zaznaczył też, że we współczesnym świecie nie ilość a jakość świadczy o jedności w modlitwie z Bogoczłowiekiem Chrystusem i Jego Przenajświętszą Matką. Zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa: gdzie dwoje lub troje gromadzą się w Imię Moje, tam Jestem pośród nich – pamiętajmy motto diecezji łódzko-poznańskiej, owe znamienne słowa świętego Księcia Aleksandra Newskiego: nie w sile Bóg a w Prawdzie! – konkludował Hierarcha.

Szczególne pozdrowienia Biskup Atanazy skierował do przybyłego duchowieństwa z Matuszkami, z trzech diecezji naszej cerkwi:

ks. mitrata Mikołaja Ostapczuka z Gródka,

ks. prot. Marka Wawreniuka z Białegostoku,

ks. prot. Pawła Kuczyńskiego z Werstoku

oraz

ks. Michała Ostapczuka, który wraz z rodzinnym chórem dołożył starania o modlitewny nastrój i wyjątkową duchową oprawę wszystkich świątecznych nabożeństw celebrowanych w Radomiu;

a także: Księdza Dziekana okręgu krakowskiego diecezji łódzko-poznańskiej – Prot. Jarosława Antosiuka, Proboszcza Prawosławnej Parafii Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy.

Ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej wyraził wdzięczność także wiernym parafianom, przybyłym na Święto oraz Pielgrzymom z najróżniejszych zakątków PAKP, którzy podkreślają rangę przeżywanych uroczystości w naszej diecezji swoją obecnością. Nie zapomniano także o dzieciach i młodzieży, całej Radzie Parafialnej oraz wszystkich, którzy stale wspomagają ojca Pawła i Matuszkę Helenę gotowością do niesienia pomocy w Parafii każdego dnia.

Końcowym akordem świątecznych życzeń w cerkwi był głos Proboszcza radomskiej cerkwi – Protijereja Pawła, który w imieniu wszystkich wyraził słowa wdzięczności skierowane do Jego Ekscelencji oraz duchownych i wiernych.

Świąteczna agapa w budynkach parafialnych zgromadziła wszystkich obecnych na tych wyjątkowych dla prawosławnego Radomia uroczystościach.

Preswiataja Bogorodice, pomagaj nam !

tekst i foto: redakcjalp