Spotkanie seminarzystów po 30-tu latach

Spotkanie seminarzystów po 30-tu latach

W roku 2021 mija równo trzydzieści lat od momentu ukończenia Wyższego Prawosławne Seminarium Duchownego w Jabłecznej przez grupę seminarzystów, którzy swoją naukę odbywali w latach 1988-1991. Jubileusz stał się okazją do spotkania i podziękowania Bogu za doświadczone łaski i wsparcie. Ówcześni seminarzyści to dzisiaj: biskup Łódzki i Poznański Atanazy (Nos), ks. Julian Feleńczak, ks. Andrzej Sacharczuk, ks. Andrzej Dudra, ks. Andrzej Kuźma, Doroteusz Fionik, Piotr Oniszczuk i Włodzimierz Chomaciuk. W spotkaniu wzięli udział wszyscy absolwenci z wyjątkiem W. Chomaciuka. Spotkanie odbyło się w dniu 16 września 2021 r. w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej w miejscu gdzie wówczas mieściło się Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne.

Głównym momentem spotkania była św. Liturgia sprawowana pod przewodnictwem biskupa Atanazego w monasterskiej cerkwi pod wezwaniem św. Onufrego. Absolwenci wznieśli modlitwy za swoich byłych nauczycieli, tych żyjących jak też tych, którzy odeszli do życia wiecznego. Kontynuacją eucharystycznego spotkania była agapa na której wspominano minione czasy życia seminaryjnego, jego uroki i trudności. Spotkanie stało się też momentem dzielenia się doświadczeniami współczesnymi jako, że tegoroczni jubilaci sprawują swoją posługę niemalże we wszystkich diecezjach naszej Cerkwi i na różnych poziomach. Nie zabrakło również, mimo Stanu wyjątkowego spaceru po łęgach nadbużańskich.

tekst: ks. Andrzej Kuźma

foto: autor i redakcjalp