Święto Patronalne Katedry Diecezji Łódzko-Poznańskiej św. Aleksandra Newskiego

Święto Patronalne Katedry Diecezji Łódzko-Poznańskiej św. Aleksandra Newskiego

12 września w niedzielę katedralna cerkiew diecezji łódzko-poznańskiej pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi uroczyście obchodziła święto patrona głównej świątyni.

W wigilię święta, nabożeństwu inauguracyjnemu uroczystości, przewodniczył Jego Ekscelencja Abp Bielski Grzegorz wikariusz Metropolity Warszawskiego i całej Polski Jego Eminencji Sawy w asyście miejscowego ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej Bp. Atanazego wraz z przybyłym duchowieństwem.

Główne uroczystości patronalne orędownika diecezji łódzko-poznańskiej św. Aleksandra Newskiego rozpoczęła Pontyfikalna św. Boska Liturgia na którą przybyli hierarchowie cerkwi: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Abp Wrocławski i Szczeciński Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, J.E. Abp Bielski Grzegorz jak i miejscowy ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej J.E. Bp Atanazy.

U progu świątyni hierarchów powitała młodzież i dzieci łódzkiej parafii katedralnej jak i Rada Parafialna w osobie Starosty Łódzkie parafii. Ze słowem powitalnym zwrócił się do hierarchów Proboszcz Łódzkiej Katedry ks. Mitrat Eugeniusz Fiedorczuk, który podkreślił, iż uroczystości patronalne każdej świątyni jawią się drugą Paschą dla parafii i jej społeczności parafialnej a tym bardziej, kiedy przychodzi celebrować je w tak zacnym gronie przybyłych przedstawicieli Episkopatu Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Św. Boskiej Liturgii przewodniczył Ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej Abp Jerzy w asyście arcybiskupów i biskupów oraz koncelebrze duchowieństwa, które przybyło na obchody święta.

Homilię okolicznościową, wygłosił Abp Bielski J.E. Grzegorz, który min. powiedział: „św. Aleksander Newski na przestrzeni historii to wybitna postać, która pokazuje nam wszystkim jak można połączyć zgodnie z wiarą w Boga, Jego Prawdą, zawierzeniu Jego woli – zawierzyć przywództwo narodu a stricto ludzi oręża czyli wojsko, jak te wydawałoby się dwa światy odrębne od siebie, przy mądrym dowodzeniu mogą ze sobą harmonizować. Prawdą i Sprawiedliwością Bożą się zwycięża a nie siłą – powiadał święty, zgodnie z przesłaniem Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Prawda was wyzwoli”.

Obchody święta zakończyła procesja wokół głównej świątyni, bezpośrednio po której nastąpiła adoracja świętego w Jego ikonie wyśpiewaniem „Wieliczanija Świętemu”. Uroczystości modlitewne zwieńczone zostały wygłoszeniem „ Mnogoletswij” Hierarchom, Ojczyźnie i jej Zwierzchnim Władzom oraz Ludowi Bożemu.

Po zakończonej modlitwie ze słowem do duchowieństwa, wiernych oraz zaproszonych gości na czele z Wojewodą Łódzkim Panem Tobiaszem Bocheńskim zwrócił się Abp Jerzy, który dziękując za możliwość wspólnej modlitwy w ten wyjątkowy dzień patrona diecezji wyraził słowa nadziei, wiary i miłości, która od pokoleń łączy nas wszystkich w Trójjedynym Bogu. „Dziś zjednoczył nas w tej świątyni Katedralnej św. Aleksander Newski, który daje nam do zrozumienia, iż trzeba być nieugiętym w swoich przekonaniach jeśli są one zgodne z Wolą i Prawdą Bożą niezależnie od tego czy odniesiemy sukces czy też porażkę albowiem trzeba być zawsze pewnym tego co się głosi niezależnie od przeciwności losu, bo kto jak nie Bóg i Sprawiedliwość Jego ma zwyciężyć?!”.

Ze słowem podziękowania zwrócił się ordynariusz naszej diecezji Władyka Atanazy, który wyraził słowa wdzięczności współbraciom w biskupstwie za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze uroczystości, przybyłemu duchowieństwu i wszystkim zgromadzonym na wczorajszym i dzisiejszym modlitewnym czuwaniu.

Wymownym jak i podniosłym akcentem obchodów patronalnych łódzkiej Katedry, było otwarcie „Sali Pamięci Diecezji Łódzko-Poznańskiej” poświęconej historii diecezji jak i jej Ordynariuszom.

tekst: ks. prot. Adam Weremijewicz

zdjęcia: Adam Mikołajewski i redakcjalp