Informacja o pracach konserwatorskich w Kaliszu

Informacja o pracach konserwatorskich w Kaliszu

Na początku września rozpoczęły się prace konserwatorsko-zabezpieczające przy fragmencie polichromii w Cerkwi Prawosławnej św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu. Planowane jest oczyszczenie, utrwalenie oryginalnej polichromii, wzmacnianie i podklejanie odspojonych tynków oraz uzupełnianie ubytków zaprawy. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przyznał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Autorzy tekstu: Dagmara Kończalska i Piotr Trybuszewski

Autor zdjęć: Piotr Trybuszewski