Wielkie Święto Krakowskiej Cerkwi

Wielkie Święto Krakowskiej Cerkwi

W minioną sobotę, 28 sierpnia 2021 r. cały świat prawosławny obchodził jedno z dwunastu największych świąt – Zaśnięcie  Przenajświętszej Bogurodzicy. Dla naszej krakowskiej cerkwi jest to wyjątkowy dzień – Święto Parafialne (Prestolnyj Prazdnik). W przeddzień święta, jak co roku, zawitał do nas nasz Władyka Atanazy – biskup Łódzki i Poznański i odsłużył uroczyste nabożeństwo wieczorne.
  Nazajutrz uroczysta Boska Liturgia rozpoczęła się spotkaniem biskupa tradycyjnym chlebem i solą przy melodyjnym śpiewie dwóch chórów. Ten drugi chór – to zespół dziecięcy, który wywarł na Władyce duże wrażenie, o czym on sam wspominał w późniejszym słowie.
Przy celebrowaniu Świętej Liturgii w ołtarzu oprócz gospodarzy ks. protojereja Jarosława Antosiuka – proboszcza krakowskiej parafii i  wikariusza ks. hieromnicha Aleksandra, Jego Ekscelencji asystowało w sumie 10 duchownych, wielce szanownych gości, którzy przybyli z  różnych zakątków Polski by wspólnie uczcić ten Wielki Dzień:
– ks. mitrat Walerian Antosiuk, parafia św. Eliasza, Białystok Dojlidy;
– ks. mitrat Eustachy Strach, proboszcz parafii w Kędzierzynie Koźle;
– ks. mitrat Adam Siemieniuk, proboszcz parafii Hagia Sophia w Warszawie;
– ks. protojerej  Savvas (Jarosław) Syczewski, kapelan społeczności greckiej w Polsce;
– ks. Aleksy Lisenkov z Grudziądza;
– ks. Marcin Bielawski, proboszcz parafii w Częstochowie;
– ks. diakon Andrzej Ważowski z Kędzierzyna Koźle;
– ks. diakon Aleksander Żytnik z Łodzi.
Po przeczytaniu Ewangelii z pouczającym słowem do wiernych wyszedł ojciec Adam z Warszawy, który w ciekawy sposób skomentował kilka cytatów z Pisma Świętego i zauważył, że Święto Zaśnięcia Bogurodzicy jest dla Prawosławnych jak druga Pascha.
Na zakończenie nabożeństwa Jego Ekscelencja, Biskup Atanazy skierował do parafian słowa pozdrowienia. Raz jeszcze wytłumaczył powagę i znaczenie Święta Zaśnięcia Bogurodzicy, oraz podziękował wszystkim uczestniczącym w Św. Liturgii księżom, chórzystom i licznie zgromadzonym wiernym. Szczególną uwagę zwrócił na ten fakt, iż niemal wszyscy obecni tego dnia przystąpili do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii, w ten sposób okazując swoją miłość do Kościoła, do Chrystusa i do Przenajświętszej Bogurodzicy.
Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na wspólny piknik, więc nikt nie pozostał głodny, tak cieleśnie, jak duchowo. 

tekst: ks. hieromnich Aleksander (Mokriszczew)