Święto Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce

Święto Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce

Uroczystości święta Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce rozpoczęły się 18 sierpnia, gromadząc wiernych, którzy podążali do tego świętego miejsca pielgrzymując w indywidualnych czy też zorganizowanych pielgrzymkach z całego kraju jak i z zagranicy. Modlitewne Całonocne Czuwanie zainaugurowało powitanie przez Ihumenię Klasztoru śwśw. Marty i Marii, Zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski wraz z przybyłym episkopatem oraz duchowieństwem. Metropolita zwrócił się ze słowem skierowanym do przybyłych pielgrzymów min. mówiąc: „ dziś Miłosierny Bóg sprawił, że po raz kolejny przybyliśmy do tego świętego, namodlonego przez wieki miejsca, Cudami Słynącego, dla wyznawców prawosławia i nie tylko, albowiem od czasów zarazy Morowego Powietrza, wszyscy po dzisiejszy dzień, kto z wiarą i pobożnością do tego źródła uzdrowień zmierza, dostępuje poprzez Łaskę Bożą ukojenia w swych życiowych zmaganiach i troskach, chorobach duszy i ciała…”. Nabożeństwa trwały i gromadziły pątników przez całą noc.

Pierwszą Boską Liturgię o godz. 1.00 sprawowali: Jego Ekscelencja Jerzy, Najprzewielebniejszy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński – Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oraz Jego Ekscelencja Atanazy Najprzewielebniejszy Biskup Łódzki i Poznański w asyście kapelanów służb mundurowych oraz duchowieństwa przybyłego z terytorium diecezji całego kraju. Ze słowem homilii skierowanym do modlącego się narodu, zwrócił się Władyka Jerzy, który podkreślał: „…. dzisiejszy świat potrzebuje przemiany, przemiany życia duchowego, aby Chrystus żył realnie w każdym z nas, w życiu osobistym każdego z nas a nie tylko występował pod hasłami ewangelicznymi: dobra, wolności, moralności, nadziei, miłosierdzia i wiary. Jednak, aby to nastąpiło winien On stać w epicentrum życia każdego z nas, albowiem dzisiejszy świat w tym co jest nie przeżywa Metamorfozy a Paramorfozę. Działania na pokaz, inicjujące różnego rodzaju pomoc i podtrzymanie drugiego człowieka, zdawałoby się wypływające z nurtu i przesłania ewangelicznego, jeśli przyjrzeć się temu z bliska – skłaniają do innej refleksji, nie mającej nic wspólnego z nauką Pana naszego Jezusa Chrystusa i duchem ewangelii…”.

Św. Boskiej Liturgii wieńczącej obchody Święta Przemienienia Pańskiego przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa, w koncelebrze episkopatu i duchowieństwa z kraju i z zagranicy. Obchody uroczystości liturgicznych na Św. Górze Grabarce zakończyła procesja wokół głównej cerkwi sanktuarium, po której, zgodnie z tradycją zostały poświęcone jabłka i inne pierwociny tegorocznych owoców.

tekst. ks. prot. płk. Adam Weremijewicz

foto: redakcjalp