Czterdziesty dzień po śmierci ks. mitrata Mirosława Drabiuka, Dziekana Dekanatu Krakowskiego

Czterdziesty dzień po śmierci ks. mitrata Mirosława Drabiuka, Dziekana Dekanatu Krakowskiego

Osmego sierpnia 2021 roku, w niedzielę, sprawowana była Boska Liturgia w częstochowskiej parafii po św. pamięci jej długoletnim Proboszczu. Przewodniczył jej Arcypasterz diecezji łódzko-poznańskiej, Władyka ATANAZY. Asystowali Ekscelencji duchowni dekanatów krakowskiego i łódzkiego. Ze słowem niedzielnej homilii zwrócił się do zebranych bp Atanazy.

Po Świętej Liturgii z ust Arcypasterza zostały skierowane szczególne słowa pod adresem Matuszki Marii Drabiuk: Czcigodna i Zacna Matuszko wraz z całą Rodziną tak domową, jak i parafialną, Dzieło, które zapoczątkował Wasz Batiuszka w tym szczególnym miejscu, zapisze się w historii nie tylko tutejszej parafii i w życiu jej wiernych ale będzie emanować przez liczne lata dla pokoleń modlących się w tej cerkwi. Jako budowniczy i prekursor inicjatywy powstania tej świątyni, Świętej Pamięci Ojciec Mirosław Drabiuk zawsze będzie obecny w modlitwach liturgicznych.

Po Liturgii wszyscy zebrani spotkali się na cmentarzu częstochowskim przy grobie Ojca Mirosława, gdzie wraz z Ordynariuszem, duchowieństwem i wiernymi, na czele z zebraną Rodziną Zmarłego, odprawili wyjątkową Panichidę- nabożeństwo żałobne.

Wiecznaja Twoja pamiat’ Dostobłażennyj Otcze Mirosławie !!!

tekst i foto: ks. prot. Adam Weremijewicz