Święcenia kapłańskie w Łodzi

Święcenia kapłańskie w Łodzi

W niedzielę 25 lipca b.r., w Katedrze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi miała miejsce wyjątkowa Boska Liturgia, którą sprawował Ordynariusz naszej Diecezji, Biskup Atanazy w asyście miejscowego duchowieństwa. Podczas tego nabożeństwa Władyka ATANAZY udzielił święceń kapłańskich hierodiakonowi Aleksandrowi Mokriszczewowi, który był diakonem katedralnym przez dwa ostatnie lata.

Władyka, zwracając się do nowego hieromnicha Aleksandra powiedział: od teraz Twoje Ojcze obowiązki związane będą bezpośrednio z łaską sprawowania Boskiej Liturgii, niech Dobry Bóg, Przyjaciel człowieka, obdarza Cię siłą i wytrwałością na nowej drodze duchowego wzrastania. Władyka poinformował, że nowowyświęcony kapłan skierowany jest do posługi w Krakowie i jednocześnie przywitał nowego diakona katedry łódzkiej – ojca Aleksandra Żytnika, który dotąd pełnił posługę w Poznaniu.

Władyka, w imieniu Swoim i wszystkich duchownych oraz parafian skierował do Ojców Aleksandrów ciepłe życzenia wielu sił i niesłabnącego entuzjazmu w ich nowym posługiwaniu na chwałę Cerkwi prawosławnej w Polsce a gromkie i uroczyste Mnogaja Leta oraz późniejsze życzenia i bukiety pięknych kwiatów ugruntowały i potwierdziły podniosłość wydarzeń liturgicznych tego dnia.

Aksios Ojcowie!

Tekst: o. Dionizy

foto: Adam Mikołajewski