Uroczystości pogrzebowe w Częstochowie

Uroczystości pogrzebowe w Częstochowie

W sobotę 3 lipca, w Cerkwi pw. Częstochowskiej Ikony Bogurodzicy w Częstochowie, odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Mitrata Mirosława Drabiuka. Św. Liturgii i Nabożeństwu Pogrzebowemu przewodniczył ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej biskup Atanazy w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa z całej Polski.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się dzień wcześniej, kiedy zgodnie z prawosławną tradycją wyznaczeni przez biskupa diecezjalnego kapłani dokonali namaszczenia ciała zmarłego olejami i ubrali w pełne szaty liturgiczne. Obrzęd ten jest niezwykle wzruszający. W trakcie ubierania duchowni czytają wszystkie modlitwy, które sam on czytał kiedy przygotowywał się za życia do każdej Św. Liturgii. Następnie trumna z ciałem ks. Mirosława została przewieziona do częstochowskiej cerkwi, gdzie przez cały wieczór i noc zmarły oczekiwał na ostatnią w swoim ziemskim życiu Boską Liturgię. Nocne czuwanie przy zmarłym proboszczu częstochowskiej parafii rozpoczęła Panichida, której przewodniczył ks. Mitrat Andrzej Jakimiuk w asyście przybyłego duchowieństwa. Po nabożeństwie kapłani czytali przez całą noc Św. Ewangelię, głoszenie której było jednym z podstawowych obowiązków zmarłego kapłana.

W sobotę, o godz. 9.30 rozpoczęła się Św. Liturgia sprawowana przez ordynariusza diecezji, biskupa Atanazego w asyście szesnastu duchownych i diakona. Nabożeństwo upiększył swym śpiewem katedralny chór z Łodzi pod dyrekcją matuszki Elżbiety Weremijewicz.

Po Św. Liturgii ze słowem do zebranych zwrócił się biskup Atanazy. Władyka przybliżył znaczenie śmierci w wymiarze ziemskim i duchowym. Przekazał słowa otuchy rodzinie zmarłego i parafianom. Przybliżył też zebranym postać zmarłego ks. Mirosława, który prawie 45 lat niósł posługę kapłańską w częstochowskiej parafii. „Mieliśmy plany – mówił arcypasterz – dotyczące poświęcenia nowo wybudowanej cerkwi… niestety zostały odłożone. Pozostawiłeś jednak ojcze Mirosławie piękny pomnik dorobku swego życia w postaci tego budynku częstochowskiej świątyni oraz świątyni duchowej w osobach Twojej rodziny i dzieci duchownych”. Następnie rozpoczęło się Nabożeństwo Pogrzebowe, po którym przyszedł czas na kondolencje i podziękowania za przybycie dostojnych delegacji Władz Miasta Częstochowy, przedstawicieli Kościołów Katolickiego i zrzeszonych w Częstochowskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej. Jako pierwsze zostały odczytane kondolencje, które na ręce biskupa Atanazego skierował arcybiskup lubelsko-chełmski Abel, wieloletni przyjaciel ks. Mirosława Drabiuka.

„Wielkim smutkiem napełniła mnie wiadomość o nagłej i nieodżałowanej śmierci naszego Drogiego Ojca mitrata Mirosława. Najdostojniejszego Księdza Mirosława poznałem jeszcze jako seminarzystę w Wyższym Prawosławnym Seminarium w naszym Monasterze Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej w roku 1974. Od tego czasu przez kolejne dziesięciolecia byliśmy w bezustannym przyjacielskim kontakcie. Odszedł człowiek głębokiej wiary, pełen wewnętrznej pokory, promieniujący dobrocią… jeden z najbardziej wartościowych duszpasterzy naszej Cerkwi, budowniczy… i znawca historii Prawosławia w centralnej Polsce. Łączę się, w tym ogromnym smutku z Matuszką Marią, naszą Podlaską Rodaczką z Nosowa i córkami Martą i Magdaleną wraz z Waszymi rodzinami. Bądźcie dumni, że wspólnym wysiłkiem Wasz nieodżałowany TATA śp. Ojciec Mirosław pozostawił po sobie ten wieczny pomnik – Cerkiew Częstochowskiej Ikony Matki Bożej. Wieczna Twoja Pamięć, Drogi Przyjacielu…!”

W imieniu częstochowskiej ekumenii kondolencje złożył biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, ks. Biskup Andrzej Przybylski. Ekscelencja podkreślił, jak ważną rolę w budowaniu braterskich relacji pomiędzy kościołami chrześcijańskimi w Częstochowie odegrał ks. Mirosław. „Nie wyobrażamy sobie jak dalej będzie funkcjonować ekumenia bez Ciebie – mówił biskup Andrzej zwracając się do zmarłego – ale będziesz zawsze w naszych sercach i modlitwach.” Na zakończenie podziękowania za przybycie i uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych wszystkim zebranym, w imieniu rodziny i duchowieństwa diecezjalnego złożył ks. Jarosław Antosiuk. Szczególne podziękowania skierowano do oficjalnych delegacji w osobach: przedstawicieli metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo – ks. Biskupa Andrzeja Przybylskiego w asyście ks. Jarosława Grabowskiego, ordynariusza diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła Polsko-katolickiego ks. Infułata Antoniego Normana, w asyście ks. Szczepana Rychalskiego, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej pastora Adama Glajcara, przedstawicieli władz miasta Częstochowa  wraz z pocztem sztandarowym – wiceprezydenta Pana Ryszarda Stefaniaka, Radnej Miasta Częstochowa Jolanty Urbańskiej, przedstawicieli Aresztu Śledczego w Częstochowie – zastępcy dyrektora mjr Marcina Żurek w asyście mjr Sylwii Szewczyk i kpt. Piotra Pijeta.

Po pożegnaniu, trumna z ciałem zmarłego została procesyjnie przeniesiona przez współbraci w kapłaństwie wokół cerkwi i przewieziona na cmentarz na Kulach w Częstochowie.

tekst: ks. prot. Jarosław Antosiuk

foto: ks. prot. Jarosław Antosiuk, ks. prot. Adam Weremijewicz, lektor Michał Kuryło

galeria:

Uroczystości pogrzebowe w Częstochowie