Pielgrzymka krakowska do Jabłecznej i Supraśla

Pielgrzymka krakowska do Jabłecznej i Supraśla

W dniach 24-27 czerwca br., z błogosławieństwa biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego odbyła się pielgrzymka krakowskich parafian do prawosławnych monasterów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP). 24 i 25 czerwca pielgrzymi spędzili w Monasterze św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, gdzie w tych dniach odbywały się uroczystości ku czci jego patrona. Uroczystościom przewodniczył  Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej polski, w asyście episkopatu polskiej cerkwi, w tym ordynariusza naszej diecezji biskupa Atanazego. Pielgrzymi uczestniczyli w Całonocnym Czuwaniu, i w dosłownym tego słowa znaczeniu całą noc spędzili na modlitwie. Podzieleni na grupy przedstawiciele krakowskich pielgrzymów modlili się na nocnych Św. Liturgiach odprawianych o godzinach 1 i 4 nad ranem. Wszyscy spotkaliśmy się na porannej, głównej Św. Liturgii, po której uczestniczyliśmy w uroczystej procesji. Dziękujemy w tym miejscu mnichom, a szczególnie namiestnikowi Monasteru w Jabłecznej ks. archimandrycie Piotrowi za serdeczne przyjęcie pielgrzymów. Po popołudniowym spacerze nad rzekę Bug udaliśmy się w stronę monasteru na Świętej Górze Grabarce, gdzie zaplanowaliśmy nocleg. Na Świętej Górze siostry czekały na nas z kolacją i znana na całym świecie gościnnością. Dziękujemy przełożonej klasztoru,  ihumeni Hermionie, za możliwość bycia i modlitwy w tym świętym miejscu. W sobotni ranek po Św. Liturgii i śniadaniu wyruszyliśmy z Grabarki do Monasteru w Zwierkach, gdzie mieliśmy kolejny przystanek i nocleg. Jadąc przez cudowne Podlasie odwiedziliśmy kolejno Monastery w Zaleszanach, Sakach i Skit w Odrynkach. Dziękujemy ich przełożonym, ihumeni Katarzynie, archimandrycie Tymoteuszowi i ihumenowi Sofroniuszowi za przyjęcie i możliwość modlitwy i poznania tych wspólnot monastycznych.  Do Zwierek dotarliśmy punktualnie na nabożeństwo wieczorne. Nasz opiekun ks. Jarosław sprawował  Całonocne Czuwanie, a śpiewał  chór sióstr monasteru. Modlitwa sama płynęła z naszych serc. Po nabożeństwie pokłoniliśmy się relikwiom św. męczennika młodzieńca Gabriela i udaliśmy się na kolację oraz odpoczynek. Dziękujemy ihumeni monasteru m. Anastazji za gościnę i niezwykle ciepłe przyjęcie pątników. W niedzielę 27 czerwca udaliśmy się do Męskiego Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu, gdzie miało miejsce historyczne wydarzenie – Poświęcenie głównej cerkwi monasteru, po trwającej niemal 40 lat odbudowie. Przypomnijmy, że pod koniec II wojny Światowej ustępująca armia niemiecka wysadziła w powietrze. Dopiero w 1983 roku, zaraz po objęciu białostockiej katedry biskupiej, przez ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawę (obecny zwierzchnik PAKP, metropolita warszawski i całej polski) rozpoczęto żmudne starania i prace nad odbudową świątyni, ale również i samego monasteru. Z trudnym do ukrycia wzruszeniem uczestnicy tego procesu byli świadkami zwieńczenia gigantycznego trudu – poświęcenia odbudowanej cerkwi. Wszyscy pielgrzymi mieli okazję, w większości po raz pierwszy poznać tak ważne miejsca dla Polskiego Prawosławia. Łączyć się w Eucharystycznej wspólnocie wiernych Kościoła Prawosławnego. Wielkie są Twoje Dzieła o Panie!

Tekst ks. J. Antosiuk

Foto w galerii: pielgrzymi

Pielgrzymka krakowska do Jabłecznej i Supraśla