Prace konserwatorskie w cerkwi w Kaliszu

Prace konserwatorskie w cerkwi w Kaliszu

Dnia 14 czerwca 2021 roku we wnętrzu cerkwi prawosławnej św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu rozpoczęto prace restauratorskie przy malowidłach ściennych. Stanowią kontynuację prac mających na celu zachowanie i przywrócenie zabytkowym dekoracjom dawnej świetności.

Obecne prace skupiają się na uzupełnieniu ubytków warstwy malarskiej oraz na odtworzeniu oryginalnej polichromii na przedstawieniu ukazującym Boga Ojca w otoczeniu aniołów oraz apostołów św. Mateusza i św. Jana. Prace budzą wielkie zainteresowanie wśród wiernych oraz władz miasta.

23 czerwca ks. Mirosław Antosiuk, proboszcz parafii miał zaszczyt gościć w murach świątyni Pana Prezydenta Krystiana Kinastowskiego. Podczas spotkania wykonawcy prac Dagmara Kończalska i Piotr Trybuszewski omówili rodzaje zniszczeń oraz zakres wtórnych ingerencji przeprowadzonych w przeszłości, które zaburzają odbiór estetyczny malowideł. Przedstawili także założenia konserwatorskie planowanych prac.

Powyższy etap, po raz kolejny, w całości zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Miasta Kalisza. W podziękowaniu za życzliwość i zrozumienie potrzeb parafii, ks. proboszcz przekazał na ręce Pana Prezydenta ikonę Chrystusa Zbawiciela. W roku bieżącym planowane są dodatkowo prace konserwatorsko-zabezpieczające przy innym fragmencie polichromii, na które środki finansowe przyznał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
tekst i foto: lektor Michał Kuryło

Pace konserwatorskie w cerkwi w Kaliszu