Pielgrzymka z Radomia na Podlasie

Pielgrzymka z Radomia na Podlasie

W dniach 3-6 czerwca 2021 roku z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego odbyła się pielgrzymka radomskich parafian na Podlasie.

Pielgrzymi podczas wyjazdu mieli możliwość odwiedzenia Ławry Supraskiej, Klasztoru św. Młodzieńca Gabriela w Zwierkach, Klasztoru św. św. Marty i Marii na Grabarce, Skit w Ordynkach oraz niektórych świątyń w takich miastach jak Białystok, Hajnówka, Gródek, Białowieża. Dziękujemy wszystkim za możliwość udostępnienia tych wyjątkowych miejsc prawosławnego Podlasia oraz za tak serdeczne nas przyjęcie.

Szczególne podziękowania kierujemy przełożonej klasztoru na św. Górze Grabarce – ihumenii Hermionii za możliwość noclegu oraz uczestniczenia w nabożeństwach.

tekst: ks. Paweł Sidoruk

foto: Jerzy Tkaczuk

galeria: