Łódź: Święto Pięćdziesiątnicy

Łódź: Święto Pięćdziesiątnicy

Pięćdziesiąt dni po święcie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Cerkiew prawosławna uroczyście obchodzi święto Świętej Trójcy. W tym roku święto to obchodzone było 20 czerwca 2021 roku.

W wigilię święta wieczorem w łódzkiej katedrze św. Aleksandra Newskiego odprawione zostało nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański.

W sam dzień święta Pięćdziesiątnicy Liturgia Święta sprawowana była również przez Ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej Biskupa Atanazego w asyście proboszcza łódzkiej parafii księdza Eugeniusza Fiedorczuka, wikariuszy: ks. Adama Weremijewicza, ks. Aleksego Kucego, ks. Jerzego Wodopjanowa oraz hierodiakona Aleksandra Mokriszczewa.

Zgodnie z tradycją bezpośrednio po Liturgii Świętej miała miejsce wieczernia, w trakcie której odczytane zostały modlitwy wznoszone na kolanach. Wierni po raz pierwszy od Święta Paschy stanęli na kolana.

Na koniec nabożeństwa Biskup Atanazy zwrócił się do wiernych ze słowem pozdrowień z okazji święta Zesłania Ducha Świętego na apostołów. Hierarcha zaznaczył, że dziś obchodzimy swoiste urodziny naszej Matki – Cerkwi. „ My – ciało żywe napełnione Duchem Świętym tworzymy żywą Cerkiew. Idąc śladem apostołów, przez całe nasze życie powinniśmy głosić Ewangelię, powinniśmy głosić o prawdzie jaką jest Zmartwychwstanie Chrystusa, jaką jest Święta Trójca”.

W poniedziałkowy poranek w drugi dzień święta – Świętego Ducha w cerkwi św. Olgi odprawiona została Boska Liturgia, której przewodniczył Biskup Atanazy w asyście wikariuszy ks. Adama Weremijewicza, ks. Jerzego Wodopjanowa oraz hierodiakona Aleksandra Mokriszczewa.

Tekst: Michał Kuryło
Zdjęcia: Michał Kuryło, Jurij Bratko