Konferencja duchowieństwa diecezji łódzko-poznańskiej

Konferencja duchowieństwa diecezji łódzko-poznańskiej

Z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego dnia 3 czerwca 2021 roku w Łodzi odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchowieństwa.

Spotkanie rozpoczęło się Świętą Liturgią w cerkwi świętej Olgi, którą celebrował Biskup Atanazy w asyście wszystkich duchownych z diecezji. Podczas nabożeństwa homilię wygłosił ks. Marcin Bielawski, w której zaznaczył jak ważna jest miłość niesiona z głębi serca dla drugiego człowieka. Kaznodzieja mówił: „nie możemy kochać Boga, Którego nie widzimy, będąc obojętnym na krzywdę drugiego człowieka, którego jesteśmy w stanie zobaczyć, bowiem każdy jest stworzony na Obraz i Podobieństwo Boga Najwyższego”.

Podczas Boskiej Liturgii śpiewał chór pod dyrekcją: matuszki Elżbiety Weremijewicz

Na koniec nabożeństwa Biskup Atanazy zwrócił się ze słowami do duchowieństwa oraz przybyłych wiernych łódzkiej parafii. Mówiąc o współczesnych czasach, Władyka przytoczył życiorys św. Heleny i św. Konstantego mówiąc: „Dzięki modlitwom cesarzowej Heleny, decyzją św. Konstantego chrześcijaństwo stało się religią ogólnie państwową. Religia ta rozprzestrzeniła się na cały świat, wierząc w prawdziwe Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. Kontynuując, Ekscelencja przypomniał duchowieństwu jak ważna jest posługa i misja w świecie, którą prowadzą, zaznaczając i wyrażając nieopisaną radość wspólnej modlitwy przy jednym ołtarzu. Biskup Atanazy pozdrowił modlitewnie wszystkich przybyłych.

Następnie rozpoczęła się druga część Konferencji Duchowieństwa o charakterze sprawozdawczym. Po modlitwie troparionu „Chrystos Woskresie iz miertwych…” Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy raz jeszcze przywitał wszystkich duchownych i wyraził słowa wdzięczności za trud jaki podejmują kapłani w życiu parafialnym i diecezjalnym.

Kolejnym punktem spotkania były sprawozdania przygotowane przez prelegentów: ks. Aleksego Kucego – sprawozdanie roczne za 2020 z zakresu inicjatyw w diecezji, ks. Mirosława Drabiuka – sprawozdanie roczne za 2020 rok w zakresie inicjatyw w dekanacie krakowskim oraz nauczania religii, ks. Eugeniusza Fiedorczuka – sprawozdanie z zakresu inicjatyw w dekanacie łódzkim, ks. Mariana Radziwona – sprawozdanie z zakresu inicjatyw w dekanacie kujawsko – pomorskim, a także ks. Jarosława Antosiuka – sprawozdanie roczne za 2020 w zakresie działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej.

Po przedstawieniu sprawozdań referent konferencji – ks. Marcin Bielawski odczytał referat pt.: „Wpływ epidemii na duchowość prawosławną – wymiar eklezjalny. Po krótkiej dyskusji Jego Ekscelencja podziękował za Konferencję. Spotkanie zakończyło się modlitwą 9 pieśni kanonu paschalnego.

Tekst: ks. Marcin Bielawski
Zdjęcia: ks. Marcin Bielawski, Adam Mikołajewski