Pielgrzymka do Turkowic i Jabłecznej

Pielgrzymka do Turkowic i Jabłecznej

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w dniach 13-17 maja 2021 roku odbyła się pielgrzymka Parafii Prawosławnej w Sosnowcu do Monasteru pw. Opieki Matki Bożej w Turkowicach oraz do Stauropigialnego Monasteru pw. św. Onufrego w Jabłecznej.

Pielgrzymi po modlitwie w Cerkwi prawosławnej w Sosnowcu udali się do Turkowic. Wspólna modlitwa z siostrami, a także praca fizyczna (posłuszanije) były okazją do spojrzenia wewnątrz siebie oraz pomocy na rzecz monasteru. Kolejnym etapem pielgrzymki były cerkwie w Hrubieszowie oraz Chełmie. W klasztorze w Jabłecznej grupa pielgrzymów włączyła się w życie klasztorne, pomagając w codziennych obowiązkach, a także uczestniczyła w pełnym cyklu nabożeństw cyklu dobowego.

Archimandryta Piotr, przełożony monasteru w Jabłecznej oraz ihumenia Elżbieta, kierująca wspólnotą w Turkowicach odnieśli się z wielkim sercem i serdecznością do pielgrzymów. Podkreślili, że była to pierwsza pielgrzymka, która zatrzymała się w klasztorze od czasów tzw. pandemii.

Nasza pielgrzymka miała charakter rodzinny. Pielgrzymowały całe rodziny, wraz z dziećmi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy z nami pielgrzymowali oraz wszystkim Duchownym, Braciom i Siostrom, których spotkaliśmy podczas pielgrzymki.

Mamy nadzieję, że wspólne pielgrzymowanie wzmocni naszą wiarę i przywiązanie do Świętej Cerkwi Prawosławnej.

Tekst: ks. Mikołaj Dziewiatowski
Zdjęcia: Dymitr Savitsky, Grzegorz Dzierzęga