Arcypasterska wizyta w Kielcach

Arcypasterska wizyta w Kielcach

9 maja 2021 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański wizytował kielecką parafię pw. św. Mikołaja Cudotwórcy.

Ekscelencję na progu świątyni przywitała miejscowa młodzież, starościna – Pani Zofia Kwapisz oraz proboszcz – ks. Władysław Tyszuk.

Liturgii Świętej w niedzielę o Tomaszu przewodniczył biskup Atanazy w asyście ks. Władysława Tyszuka i hierodiakona Aleksandra Mokriszczewa. Podczas nabożeństwa śpiewał kwartet pod dyrygenturą Pana Rafała Bazanka.

W słowie skierowanym do wiernych hierarcha zaznaczył iż apostołowie, którzy byli światkami życia Chrystusa, trwając w modlitwie mieli chwile zwątpienia w Zmartwychwstanie Syna Człowieczego. Pomimo, iż widzieli tak dużo podczas przebywania wśród nich Chrystusa ich wiara była poddana próbie, której sprostali. Umocniło ich to na tyle mocno, iż wieść o Zmartwychwstałym Jezusie przekazali na cały świat. Tak i my ponad dwa tysiące lat później, zauważamy, że niekiedy nasze myśli dosięga zwątpienie, jednakże powinniśmy twardo trwać w wierze i w Zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głosząc tą prawdę na cały świat. Na zakończenie Boskiej Liturgii władyka podziękował za ciepłe przyjęcie. Pokrzepiając nieliczną społeczność prawosławną w Kielcach, życząc siły w trwaniu w wierze.

Tekst: Michał Kuryło
Zdjęcia: Sławomir Mazur, Michał Kuryło