Wizytacja kanoniczna Biskupa Atanazego w Częstochowie

Wizytacja kanoniczna Biskupa Atanazego w Częstochowie

11 kwietnia 2024 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy biskup Łódzki i Poznański dokonał kanonicznej wizytacji częstochowskiej Parafii Prawosławnej.

Ordynariusz diecezji zapoznał się z aktualnym stanem prac remonotowo-budowlanych w domu parafialnym oraz wokół cerkwi, a także wewnątrz świątyni.

Ekscelencja zapoznał się także z dokumentacją parafii dokonując wizytacji ksiąg metrykalnych oraz finansowych parafii.

Tego dnia częstochowska parafia przeżywała wielką radość, bowiem biskup to uosobienie Samego Chrystusa, Który odwiedził swoją trzodę i dokonał zapoznania z rzeczywistym stanem parafii.

Is polla eti Despota

zdjęcia: lektor Wołodymyr Yukhymuk