Nowy wojewódzki kapelan Państwowej Straży Pożarnej

Nowy wojewódzki kapelan Państwowej Straży Pożarnej

Na mocy dekretu Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego za porozumieniem z Jego Ekscelencją Najprzewielebniejszym Atanazym, Biskupem Łódzkim i Poznańskim ks. Marcin Bielawski, proboszcz Parafii Prawosławnej Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie został mianowany prawosławnym kapelanem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.

19.02.2024 roku krajowy kapelan Państwowej Straży Pożarnej ks. archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk) przekazał dekret arcybiskupa Jerzego księdzu Marcinowi Bielawskiemu w częstochowskiej świątyni prawosławnej.

Ksiądz archimandryta Sergiusz odsłużył moleben w częstochowskiej świątyni, podczas którego wznoszone były prośby do Boga Najwyższego o błogosławieństwo na rozpoczęcie służby Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek dla nowopowołanego księdza kapelana Marcina Bielawskiego. Po modlitwie na ręce o. Marcina został przekazany dekret.

Następnie krajowy kapelan ks. archimandryta Sergiusz wraz z wojewódzkim kapelanem ks. Marcinem udali się na audiencję do wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach brygadiera Wojciecha Kruczka, podczas której zostały omówione najważniejsze kwestie posługi duszpasterskiej dla strażaków i uroczystości strażackich na terenie województwa śląskiego.

zob: https://czestochowa.cerkiew.pl/20240219-nowy-wojewodzki-kapelan-panstwowej-strazy-pozarnej