Pielgrzymka na Grabarkę z Poznania

Pielgrzymka na Grabarkę z Poznania

Dnia 17 sierpnia, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, z parafii Św. Mikołaja w Poznaniu wyruszyła pielgrzymka na Święto Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce.

O 7.00 został odprawiony Molebień i w strugach deszczu ruszyliśmy do Warszawy. Zwiedziliśmy cerkiew Hagia Sofia i wysłuchaliśmy opowieści dyrygenta Bogdana Kuźmiuka o budowie cerkwi. Obejrzeliśmy wystawę zdjęć na placu cerkiewnym. W godzinach popołudniowych byliśmy już w Białymstoku by pomodlić się w soborze Św. Mikołaja a następnie do Monasteru w Supraślu. Zwiedziliśmy Ławrę, spacerowaliśmy nad rzeką Supraśl i z oddali oglądaliśmy Monaster Supraski w świetle księżyca. Po noclegu w Domu Pielgrzyma i śniadaniu odwiedziliśmy Monastery w Zwierkach, Sakach i Zaleszanach, gdzie pokłoniliśmy się  ikonom i św. Relikwiom.

Poświęciliśmy parafialny Krzyż na Świętej Górze a pielgrzymi wzięli udział w wieczornym nabożeństwie, którym przewodniczył Jego Eminencja Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.

Pierwsza Św. Liturgia sprawowana była przez Arcybiskupa Jerzego i Biskupa Atanazego o godz 1.00 w nocy. Nasza grupa przystąpiła do sakramentów Św. Spowiedzi i Eucharystii.

Następnie, w Terespolu, pokłoniliśmy się Ikonie Bogurodzicy i zwiedziliśmy klasztor św. Onufrego  w Jabłecznej. Mimo fizycznego zmęczenia pełni nowych sił duchowych, przemiany w naszych duszach i sercach radośni, szczęśliwie wróciliśmy do Poznania.

tekst i foto: ks. Sławomir z Poznania