Świętego Serafima Sarowskiego w Toruniu

Świętego Serafima Sarowskiego w Toruniu

   Dzień 06.08.2023 był szczególne przeżywany w  Parafii św.  Mikołaja w Toruniu.  Wizytę Arcypasterską  złożył Jego Ekscelencja Biskup Atanazy.

Hierarchę powitały na  początku  dzieci i młodzież sypiąc i wręczając kwiaty. Na progu świątyni chlebem i solą oraz kwiatami powitali Jego Ekscelencję członkowie Rady Parafialnej, następnie powitał go proboszcz ks. Mikołaj Hajduczenia i poprosił o błogosławieństwo, modlitwy i przewodniczenie świętej Liturgii w tym uroczystym dniu.

  Swiętą Liturgię pod przewodnictwem J.E. Biskupa Atanazego sprawował również   ks. Mikołaj Hajduczenia Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Toruniu i ks. Włodymir  .  W tym niedzielnym dniu wspominano pamięć świętego Serafina z Sarowa.   Cudowną ikonę podarował  pewien człowiek, który mając ją przy sobie uratował się od wielu niebezpiecznych zdarzeń i chciał, aby w tej właśnie świątyni była ona czczona i ludzie wznosili przed nią modlitwy.

 Jego Ekscelencja w swojej homilii  mówił o  wierze i cudzie naszego życia  „czyż nie jest cudem to, że żyjemy, mamy w co się ubrać,  co jeść ?” . Podkreślił ,  że każdy współczesny człowiek jest podobny do apostoła Piotra, wątpi i topi się popełniając grzechy, ale zawsze może liczyć na wyciągniętą pomocną dłoń Chrystusa  poprzez uczestnictwo w nabożeństwach i przyjmowanie sakramentu Eucharystii . Wiara apostoła Piotra była pełna zwątpienia i słaba, ale Pan Bóg mu pomógł podając swoją rękę . Zwrócił się też do uchodźców wojennych z Ukrainy mówiąc, że zostawili tam swoje domy, przyjaciół, wszystko,  ale powinni starać się mieć silną wiarę , ponieważ Pan Bóg zawsze może pomóc, aby nie utonęli.

 Nawiązał też w swoim słowie do postaci świętego Serafima, jako przykładu pokornej bezgranicznej wiary w Boga i miłości do drugiego człowieka. Ten wielki Święty pokazywał swoim życiem, jak oczyścić swoje serce i umysł od grzechu. Pobity  przez rozbójników nie powiedział ani jednego złego słowa na nich. Chwalił  Pana Boga za wszystko, za smutek i za radość . przypominając, że celem naszego życia jest zbawienie naszej duszy.

Na zakończenie wzniesiono gorliwe modlitwy intencyjne do św. Serafima.  Całe nabożeństwo wzbogacił  piękny, modlitewny śpiew chóru parafialnego pod dyrekcją Michała Hajduczenia. Władyka  podziękował  proboszczowi Mikołajowi Hajduczenia, Radzie Parafialnej i parafianom za zaangażowanie i troskę o tę świątynię, a wszystkim obecnym za wspólną modlitwę .Ks. Mikołaj podziękował jego Ekscelencji w imieniu własnym i parafian za modlitwę arcypasterską  Bieżący rok został ogłoszony Uchwałą Senatu RP Rokiem Mikołaja Kopernika w Polsce w 550 rocznicę urodzin. Zaakcentowała to matuszka Nadzieja przekazując toruński piernik z wizerunkiem Mikołaja Kopernika.

Wizyta naszego Arcypasterza w toruńskiej małej diasporalnej parafii podtrzymała na duchu wiernych i była wielkim modlitewnym wsparciem.

tekst: ks. Mikołaj Hajduczenia

foto: redakcjalp