Bielsko-Biała: Podpisanie Aktu Notarialnego

Bielsko-Biała: Podpisanie Aktu Notarialnego

3 sierpnia 2023 roku w Kancelarii Notarialnej miało miejsce podpisanie Umowy oddania gruntu w wieczyste użytkowanie dla Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Bielsku-Białej.

Parafię Prawosławną w Bielsku-Bialej reprezentował proboszcz, ks. Michał Kuryło oraz starosta cerkiewny Pan Aleksander Kornijczuk.

Miasto Bielsko-Białą reprezentował Zastępca Prezydenta, Pan Adam Ruśniak.

Podczas podpisania Aktu Notarialnego obecny był ks. Mikołaj Dziewiatowski, proboszcz Parafii Prawosławnej w Sosnowcu, który ponad pięć lat temu rozpoczął starania społeczności prawosławnej w Bielsku-Białej o otrzymanie działki pod budowę świątyni.

W dniu dzisiejszym spełniają się modlitwy i starania wiernych prawosławnych Podbeskidzia, otrzymując działkę pod budowę świątyni. Jednocześnie stajemy przed ogromnym wyzwaniem wybudowania cerkwi, którą zgodnie z umową musimy wybudować w ciągu trzech lat od dnia dzisiejszego.

Z tego miejsca prosimy wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie tego wielkiego dzieła budowy prawosławnej cerkwi w Bielsku-Białej.

Nr rachunku: 66 1240 6449 1111 0011 2746 7819