Biskup Atanazy w Częstochowie

Biskup Atanazy w Częstochowie

18 czerwca 2023 na zaproszenie proboszcza częstochowskiej parafii ks. Marcina Bielawskiego nabożeństwo Świętej Liturgii celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański w asyście ks. Adama Weremijewicza z Łodzi, miejscowego proboszcza oraz katedralnego protodiakona Aleksandra Zhytnika.

W melodii rozbrzmiewających dzwonów Władyka Atanazy dotarł do świątyni. U progu cerkwi Hierarchę przywitała częstochowska młodzież, prosząc Arcypasterza o modlitwę i błogosławieństwo.

Następnie Biskup Atanazy został przywitany przez Radę Parafialną kwiatami. Przedstawiciele Rady Parafialnej wyrazili wielkie zadowolenie, że Ekscelencja zechciał modlić się w Częstochowie, prosząc Włądykę o błogosławieństwo.

Po wejściu do świątyni ks. Marcin Bielawski trzymając krzyż, zwrócił się do Biskupa Atanazego słowami świętego Ignacego Antiocheńskiego: “tam, gdzie jest biskup, tam jest cerkiew”, witając Władykę w cerkwi. Kapłan poprosił Najprzewielebniejszego o modlitwę za całą wspólnotę prawosławną w Częstochowie.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej do wiernych ze słowem homilii zwrócił się ks. Adam. Kaznodzieja zaznaczył, że do zbawienia nie prowadzi szeroka ulica, a wąska, kręta ścieżka podając za przykłady świętych Ojców z Góry Athos, a w szczególności, kapłan postawił za przykład życie świętego mnicha Paisjusza, który będąc na ziemi nieustannie praktykował post, ascezę i modlitwę.

Na koniec nabożeństwa został odprawiony moleben przed ikoną świętego Paisjusza. W tym dniu, gdy Matka Cerkiew wspomina pamięć Świętych Ojców Góry Athos w II Niedzielę po Pięćdziesiątnicy rok temu została przywieziona ikona świętego Paisjusza z Góry Athos do Częstochowskiej świątyni. Ikonę napisał uczeń świętego Paisjusza i została ona ofiarowana.

Po molebnie do wiernych zwrócił się Arcypasterz Atanazy. Biskup zaznaczył jak ważna jest świadomość, że wszyscy święci byli kiedyś takimi samymi ludźmi jakim jest dziś współczesny człowiek. “Należy nie zatracać w sobie Ducha Bożego, powinniśmy nieustannie pamiętać, że nasze ciało się starzeje, a dusza zawsze pozostaje wieczna i niezmienna” – mówł Hierarcha. Władyka postawił za przykład świętych patronów, którzy czuwają nad każdym człowiekiem od momentu Sakramentu Chrztu Świętego.

Władyka Atanazy wyraził także ogromną radość, że życie eucharystyczne w częstochowskiej świątyni jest żywe – świadczy o tym fakt, że prawie wszyscy obecni przystąpili do Sakramentu Eucharystii tego dnia.

Następnie Ekscelencja podziękował ojcom za wspólną modlitwę, a także chórom: parafialnemu oraz dziecięcemu, które uświetniły uroczystości liturgiczne pięknym śpiewem.

Na koniec, głos zabrał proboszcz parafii ks. Marcin. Kapłan podziękował Hierarsze za modlitwę, za obecność i za arcypasterskie słowo, i nieocenione wsparcie częstochowskiej wspólnoty wiernych. Ojciec Marcin zaznaczył, że Biskup jest uosobieniem Samego Chrystusa, Który właśnie obcuje w Częstochowie na nabożeństwie, zapraszając Ekscelencję, aby Władyka przyjeżdzał do Częstochowy jeszcze częściej.

Po Boskiej Liturgii Władyka Atanazy zwizytował postępy budowy i generalnego remontu domu parafialnego.

tekst: ks. Marcin Bielawski
zdjęcia: lektor Volodymyr Yukhymuk, Zhanna Wolowetska