Święto Wniebowstąpienia Pana naszego Jezusa Chrystusa

Święto Wniebowstąpienia Pana naszego Jezusa Chrystusa

To wyjątkowe i radosne wydarzenie rozpoczęło się już w poranek środy, ponieważ tego dnia Ordynariusz diecezji, Jego Ekscelencja Biskup Atanazy sprawował ostatnią paschalną Boską Liturgię. Władyce asystowali duchowni parafii a paschalne zawołanie wybrzmiewało wiele razy, wraz z kolejnym błogosławiącym gestem Ordynariusza.

Wieczorem tego samego dnia wszyscy wierni jeszcze raz przybyli do cerkwi św. Olgi, by uczestniczyć w świątecznym Całonocnym Czuwaniu. Podczas tego dłuższego nabożeństwa wieczornego wznoszone są modlitwy za pokój na całym świecie, za wszelką pomyślność w dobrych zamierzeniach wiernych a czytanie Ewangelii na środku świątyni przy rozświetlonej świątyni oraz pomazanie świętym olejem ręką Biskupa – dopełnia ważności przeżywanego momentu liturgicznego.

Czwartkowy poranek był ukoronowaniem przygotowawczych uroczystości, to tego dnia sprawowana była – pod przewodnictwem Jego Ekscelencji – Boska Liturgia. Wielu wiernych przystąpiło do odnawiających i życiodajnych Tajemnic Spowiedzi i Eucharystii a dwa Kielichy udzielanej Ciała i Krwi Pańskiej świadczą o randze tego Święta w umysłach przybyłych wiernych. Piękne cerkiewne śpiewy, nastrojowa muzyka sakralna, o której piękno dba matuszka Elżbieta Weremijewicz, jeszcze bardziej kierowały umysły wszystkich na niebiosa, na które wstąpił Pan nasz, Jezus Chrystus.

Na zakończenie świątecznej doksologii wykonywanej przez duchowieństwo na środku świątyni oraz chór, zabrał głos Biskup Atanazy. Wadyka pozdrawiał wszystkich z okazji tak wyjątkowego dnia, życzył wszystkim dobrego oczekiwania na kolejne liturgiczne wydarzenie – Zesłanie na Apostołów Ducha Świętego. Całe nasze życie na ziemi upływa pod znakiem wyczekiwania – kontynuował bp Atanazy – codziennie czegoś nowego się spodziewamy, na coś oczekujemy, o coś zwracamy się do Boga. Tak też i Wniebowstąpienie to wyczekiwanie spełnienia obietnicy anielskiej, że Ten, Który wzniósł się z ziemi i wrócił do Ojca, ześle Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ożywiającego Ducha. Świętego. Jest to zapowiedź powstania Kościoła na ziemi po Zmartwychwstaniu Pana i Nauczyciela Jezusa Chrystusa. Od tamtego czasu Kościół kierowany jest przez jego Głowę za pośrednictwem Świętego Ducha. Żyjemy w czasie Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, czyli w czasie, także, działalności Ducha Świętego w Kościele.

Niech wyjątkowość tego wydarzenia cerkiewnego ubogaca dusze wszystkich wiernych, niech dopomaga w podejmowaniu wszelkich dobrych decyzji, niech, w końcu, uświęca drogę zbawienia, po której każdy podąża.

Wychwalamy Cię, Panie Dający Życie i głęboko czcimy Twoje Święte Wniebowstąpienie!

tekst i foto: redakcjalp