Sesja Rady Miasta Bielsko-Białej i przyznanie działki pod budowę cerkwi

Sesja Rady Miasta Bielsko-Białej i przyznanie działki pod budowę cerkwi

23 marca 2023 roku w Ratuszu w Bielsku-Białej odbyła się sesja Rady Miejskiej. W wydarzeniu wziął udział o. Marcin Bielawski proboszcz Parafii Prawosławnej w Bielsku-Białej oraz starosta p. Aleksander Kornijczuk.

Na posiedzeniu Radnych Miasta Bielska-Białej została poruszana kwestia uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Rysiej i Jeżynowej ozn. jako działka nr 3396/1 obręb Kamienica, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, na rzecz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Bielsku-Białej.

Wszyscy Radni zagłosowali “za” przynanie w/w nieruchomości pod budowę pierwszej prawosławnej świątyni w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do oglądania retransmisji: zob. (od 3:54:40 do 4:02:42) –>