Akademia poświęcona Prof. Jerzemu Nowosielskiemu

Akademia poświęcona Prof. Jerzemu Nowosielskiemu
19 lutego br. w godzinach wieczornych w krakowskiej parafii prawosławnej odbyła się uroczysta akademia, która stała się niezwykłym wydarzeniem dla miłośników sztuki sakralnej Prof. Jerzego Nowosielskiego, wybitnego parafianina Prawosławnej Parafii w Krakowie.
Cała uroczystość odbyła się w pięknej Kaplicy Refektarzowej pw. Wszystkich Świętych (kaplica mieści się na II piętrze kamienicy przy ul. Szpitalnej 24), której polichromie ścienne i ikonostas zostały wykonane przez samego Jerzego Nowosielskiego. Dlatego też, to miejsce idealnie wpisywało się w tematykę tego wydarzenia.
Na początku akademii, proboszcz Parafii Prawosławnej w Krakowie ks.prot. Jarosław Antosiuk  przywitał gości i uczestników konferencji oraz zaproszonych prelegentów, a w szczególności: Andrzeja Starmacha wieloletniego przyjaciela profesora, Krystynę Czerni – historyk sztuki i autorki wielu wydawnictw dotyczących twórczości Jerzego Nowosielskiego, Witalija Michalczuka – dyrektora Muzeum Ikon w Warszawie, Łukasza Hajduczenia – dyrygenta chóru Katapietasma, brata Marcina Świądera – ikonografa, Agnieszkę Szpala – wydawcę cyklu albumów o twórczości sakralnej prof. Jerzego Nowosielskiego, Janusza i Marię Poniewierskich – znanych krakowskich działaczy ekumenicznych. Następnie, Witalij Michalczuk, przedstawił cel i tematykę spotkania.
Po powitaniu gości, rozpoczęła się prezentacja albumu Krystyny Czerni „Nowosielski w Warszawie i na Mazowszu. Sztuka sakralna”. Pani Czerni przedstawiła zebranym bogato ilustrowany tom dotyczący sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego. Prezentacja była fascynująca i zawierała nie tylko piękne fotografii prac artysty, ale także wiele ciekawych informacji na temat kontekstu artystycznego i społecznego, w którym powstawały dzieła Nowosielskiego.
Po prezentacji albumu, ks. Jarosław Antosiuk przeczytał dla zgromadzonych to, co napisał sam Jerzy Nowosielski o kaplicy, w której odbywała się uroczystość. Rozpoczęła się druga część akademii, która zawierała dyskusję o myśleniu liturgicznym profesora Nowosielskiego. W dyskusji wziął dział  w połączeniu online ks. prof. Henryk Paprocki, jeden z najbliższych przyjaciół artysty, a także Krystyna Czerni, Witalij Michalczuk, ks. Jarosław Antosiuk i Łukasz Hajduczenia.
W trzeciej części wydarzenia rozpoczął się koncert zespołu muzyki cerkiewnej „Katapetasma” pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni. Zespół ten wykonał utwory muzyki cerkiewnej od czasów I Rzeczypospolitej, co stanowiło idealne dopełnienie całości wydarzenia.
Towarzysząca akademii wystawa „Projekty sakralne Jerzego Nowosielskiego” ze zbiorów Fundacji Nowosielskich/Galerii Starmach i Krakowskiej Parafii Prawosławnej była również niezwykle interesująca. Ekspozycja ta prezentowała projekty artysty dotyczące sztuki sakralnej.
Cała uroczystość była wspaniałym wydarzeniem, które z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników.
tekst i foto: Ks. Damian Szwec