Biskup Atanazy we Wrocławiu

Biskup Atanazy we Wrocławiu

ks. Igor Habura, 24.01.2023

W XXXII Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, która jest jednocześnie Niedzielą po święcie Objawienia Pańskiego, nabożeństwom we wrocławskim soborze przewodniczył Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Jego Eminencja Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa.

U progu świątyni Władykę Sawę, przybyłego na uroczystości biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego oraz Ordynariusza Wrocławskiego i Szczecińskiego abp. Jerzego powitały dzieci.

„Kochani Władycy! Prosimy o Wasze modlitwy za nas i całą Cerkiew” – wyrazili od całej społeczności wiernych najmłodsi parafianie. Następnie w przedsionku tradycyjnym chlebem i solą powitał hierarchów starosta katedry Joachim Hnatyszak.

Kolejno proboszcz ks. mitrat Jerzy Szczur wraz z duchowieństwem obu wrocławskich parafii przekazał metropolicie symboliczny krzyż, prosząc o błogosławieństwo i przewodzenie Boskiej Liturgii.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (4, 12-17):

”W owym czasie, gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, Zajordanie, Galilea pogan, lud, pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do tłumnie zebranych wiernych zwrócił się bp Atanazy.

W trakcie Liturgii tradycyjnie wznoszono modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie, a wierni bardzo licznie przystąpili do misterium spowiedzi oraz eucharystii, która była udzielana z czterech kielichów.

Po zakończeniu nabożeństwa na środku świątyni metropolita Sawa w asyście biskupów i duchowieństwa sprawował doksologię. Następnie zwrócił się do wszystkich zgromadzonych wyrażając radość z możliwości wspólnej modlitwy.

W swoim słowie metropolita podkreślił konieczność starań i walki o zachowanie prawdziwego chrześcijaństwa we wszystkich jego sferach. Poczynając od naszego indywidualnego życia duchowego, przez nasze rodziny, małżeństwa, wychowanie dzieci, a na moralności społeczeństw i narodów kończąc. Władyka zwrócił uwagę, że to właśnie upadek moralności popycha ludzi i narody w objęcia grzechu oraz bezprawia. Grzeszny, zły naród tworzą grzeszni ludzie. Chcąc widzieć pozytywne zmiany w świecie musimy zaczynać od siebie. Zwracając się do licznie zebranych wiernych z Ukrainy, metropolita powiedział po ukraińsku, żeby nie ustawali w modlitwie i pokajaniu, bo tylko taka modlitwa jest słyszana przez Boga. Następnie zwrócił się do abp. Jerzego, który w sobotę świętował dzień swojego niebiańskiego patrona. Metropolita wyraził wdzięczność całej Cerkwi za trudy Władyki Jerzego – ”Cerkiew postawiła przed Tobą wiele obowiązków, diecezję, Ordynariat Wojska Polskiego, Chrześcijańską Akademię Teologiczną, wiele innych obowiązków w kraju i za granicą. Ale przy tym wszystkim nigdy nie usłyszałem od Ciebie nie, nie umiem, nie mogę… My wszyscy nie umiemy, nie możemy, ale musimy działać i za to Ci dziękuję”.

Nawiązując do imienin abp. Jerzego, metropolita przybliżył postać Jego patrona – Św. Jerzego Chozewity. Wspomniał również o drugim patronie – męczenniku naszej Cerkwi, zamordowanym metropolicie Jerzym Jaroszewskim. “Mając takich patronów masz wielką Łaskę, ale i wielki obowiązek” – powiedział.

Kończąc pozdrowienia, metropolita Sawa wręczył abp. Jerzemu trikirion i dikirion – liturgiczny symbol biskupstwa, „Przyjmij ten prezent od swojego starca, abyś błogosławiąc nimi wiernych wspominał mnie w modlitwie”.

Następnie głos zabrał Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej abp Jerzy. ”Wasza Eminencjo! Dziękuję z całego serca, w imieniu własnym i całej diecezji za Wasz przyjazd. Gdy świętuje biskup – świętuje cała diecezja. Gdy świętuje metropolita – świętuje cała Cerkiew. Wasza obecność to dla nas wielki zaszczyt i święto Cerkwi. Dziękujemy za Wasze arcypasterskie modlitwy wzniesione dziś w naszej katedrze”. Następnie Władyka podziękował za całe wsparcie i dobro jakiego doświadczył od Jego Eminencji, przywołując wiele historii i wydarzeń. W dowód wdzięczności od całej diecezji przekazał na ręce metropolity Enkolpion (cs. Panagije) z ikoną Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – patronki wrocławskiej katedry i warszawskiej Hagii Sofii. Kończąc, podziękował również “Swojemu drogiemu przyjacielowi i spowiednikowi” bp. Atanazemu z sąsiedniej Diecezji Łódzko-Poznańskiej za przybycie, wspólną modlitwę i wsparcie, na które zawsze może liczyć.

W imieniu duchowieństwa i wiernych Władykom podziękował proboszcz katedry ks. mitrat Jerzy Szczur, po czym rozległo się gromkie Mnohaja leta śpiewane przez całą cerkiew.

Kończąc uroczystości Jego Eminencja Metropolita Sawa udzielił wszystkim arcypasterskiego Błogosławieństwa.