Świętego Dymitra w Hajnówce

Świętego Dymitra w Hajnówce

W dniach 7 – 8 listopada, w parafii św. wielkiego męczennika Dymitra w Hajnówce, miały miejsce uroczystości święta parafialnego. W wigilię święta o godz. 1700 celebrowane było nabożeństwo całonocnego czuwanie, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Późnym wieczorem odsłużono akatyst, śpiewany przez wszystkich zgromadzonych w cerkwi. Świąteczny dzień rozpoczął się od pierwszej św. Liturgii i poświęcenia wody. W podniosłej atmosferze świątecznego dnia przybył na uroczystości Krestnyj Chod, zorganizowany przez hajnowskie koło Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Idea hajnowskich pielgrzymek organizowanych naprzemiennie w dniach świąt parafialnych, każdej z trzech hajnowskich parafii, rozpoczęła się w 2017 roku. Pielgrzymi przechodzą ulicami Hajnówki prosząc o niebiańskie orędownictwo i obronę świętych patronów hajnowskich parafii. W roku 2022 pątnicze modlitwy kierowano do św. wielkiego męczennika Dymitra. Głównej boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w asyście Jego Ekscelencji biskupa Pawła oraz duchowieństwa z dekanatów: Hajnowskiego, Bielskiego, Kleszczelowskiego, Narewskiego, Białostockiego i Warszawskiego. Zmierzających do cerkwi arcypasterzy powitały dzieci, młodzież, władze samorządowe oraz starosta cerkiewny. W świątyni ze słowem powitania zwrócił się do hierarchów proboszcz parafii św. Dymitra – ks. prot. Marek Jurczuk. Podczas św. Liturgii świąteczne kazanie wygłosił Jego Ekscelencja biskup Atanazy. Władyka przypomniał historię życia i męczeńskiej śmierci św. Dymitra, świętego w którym uczucie miłości do Boga było silniejsze od wszelkich innych uczuć. Męczennika, który swoją nieprzejednaną wiarą pokonywał strach, ból i cierpienie. W dalszej części kazania Jego Ekscelencja powiedział między innymi: Bracia i siostry przyszło nam żyć w niełatwych czasach, które wymagają od każdego z nas mądrości i rozwagi. Potrzebujemy pomocy, potrzebujemy autorytetów, potrzebujemy wzorów do naśladowania. Święty wielki męczennik Dymitr swoim życiem pokazuje nam jak my powinniśmy żyć, jak wierzyć, jak ufać Bogu… Po zakończeniu św. Liturgii odbyła się świąteczna procesja, podczas której wznoszono modlitwy w intencji parafian, pielgrzymów oraz wszystkich Boga miłujących ludzi. Modlono się za pokój na Ukrainie i na całym świecie. Po zakończonej procesji do zebranych zwrócił się Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański. Władyka podziękował za wspólną św. Eucharystię, podkreślając fakt, iż jako biskup celebrował św. Liturgię w Hajnówce po raz pierwszy. Życzył wszystkim zebranym Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Następnie biskup Paweł podziękował Jego Ekscelencji biskupowi Atanazemu za liturgiczne przewodnictwo podczas święta parafialnego, zgromadzonym wiernym za wspólną modlitwę, osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości za trud i poświęcenie. Biskup Paweł w imieniu zebranych złożył również życzenia proboszczowi parafii św. Dymitra, który w dniu święta parafialnego przeżywa dzień swoich urodzin.

Autor: Aleksandra Jurczuk

Foto: redakcjalp