Pierwsza Liturgia w Wieliczce

Pierwsza Liturgia w Wieliczce

W Niedzielę Pięćdziesiątnicy, z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, w Wieliczce była sprawowana pierwsza w historii Prawosławna Święta Liturgia. Nabożeństwo zgromadziło ponad 60 osób, stałych mieszkańców miasta i gminy Wieliczka oraz przebywających w tym regionie czasowo uchodźców wojennych z Ukrainy. Ponad połowa uczestników przystąpiła do Św. Eucharystii. Dzięki gościnności wielickich braci Franciszkanów na czele z ich Gwardianem, o. Damianem Bieńkowskim, Liturgia była sprawowana w pięknej Kaplicy Porcjunkula w ogrodach klasztornych. Nabożeństwo sprawowali ks. Jarosław Antosiuk, proboszcz i dziekan krakowski w asyście ks. Włodzimierza Mytina, prorektora Charkowskiego Seminarium Duchownego oraz ks. diakona Tarasija Andrusiewicza.

tekst i foto: parafia w Krakowie