Wielki Tydzień i Pascha Chrystusa w Łodzi

Wielki Tydzień i Pascha Chrystusa w Łodzi

Ordynariusz Diecezji, Jego Ekscelencja Atanazy, Prawosławny Biskup Łódzki i Poznański, podjął się trudu celebracji wszystkich wielkotygodniowych nabożeństw. Niektóre ważniejsze służby celebrował przewodnicząc przybyłym duchownym, którzy asystowali Władyce.

Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów od Wielkiego Poniedziałku po Wielką Środę celebrował Biskup Atanazy a w Wielki Czwartek, kiedy czcimy ustanowienie Eucharystii przez Jezusa Chrystusa – hierarsze współcelebrowali duchowni parafii.

Sakrament chorych w łódzkiej Katedrze był sprawowany w Wielką Środę – do pomocy przybyli duchowni z Grudziądza i Radomia.

Czytanie Dwunastu Ewangelii w Wielki Czwartek oraz Wyniesienie Św. Płaszczenicy także odbyło się pod przewodnictwem Ordynariusza diecezji, biskupa Atanazego. Tuż po wyniesieniu Całunu na środek świątyni odprawiony został obrzęd pogrzebu Jezusa Chrystusa z czytaniem kolejno przez wszystkich duchownych pouczających i niezwykle głębokich tekstów liturgicznych – słów Matki Bożej skierowanych do złożonego w grobie Jezusa.

Wielka Sobota rozpoczęła się Boską Liturgią szczególnie podniosłą i radosną, bowiem duchowni – początkowo w szatach wielkopostnych – celebrowali pod przewodnictwem Władyki Atanazego obleczeni w szaty liturgiczne koloru białego. Zmienił się wystrój świątyni a przez cały dzień wierni przynosili do święcenia koszyczki wielkanocne.

Tuż przed północą o. Adam Weremijewicz celebrował wyjątkową Połunoszcznicę, gdy Całun zostaje wniesiony do Ołtarza i następuje radosny początek nabożeństwa paschalnego. Tradycją już jest rozpalanie świec w cerkwi i lampek oliwnych Świętym Ogniem z Grobu Pańskiego w Jerozolimie, który w tym roku zszedł niezwykle szybko, o czym wierni mogli się przekonać z dobrodziejstwa bezpośredniego przekazu internetowego.

Po Paschalnej Jutrzni w świątyni katedralnej miasta Łódź, duchowni pod przewodnictwem Biskupa Atanazego sprawowali Boską Liturgię – radosne i dające wyjątkowe duchowe siły nabożeństwo cerkiewne, na które wszyscy czekali cały Wielki Post i do którego przygotowywali się przez cały Tydzień Męki Pańskiej. Ewangelia Paschy była czytana w kilkunastu językach, w tym po hebrajsku, przez Władykę Atanazego. Sakrament Eucharystii udzielano z trzech kielichów.

O godzinie 8.00 o. Adam Weremijewicz odprawił w cerkwi św. Olgi Drugą Boską Liturgię ze święceniem wielkiej ilości koszyczków wielkanocnych a o godzinie 10.00 Proboszcz Parafii – ks. mitrat Eugeniusz Fiedorczuk celebrował Trzecią Boską Liturgię. Po niej długo jeszcze oświęcano przynoszone stale wielkanocne koszyczki.

Drugiego Dnia Paschy – w Świetlisty Poniedziałek, w Katedrze Św. Aleksandra Newskiego, o godz. 9.30 rozpoczęła się celebracja Boskiej Liturgii, którą sprawowało całe duchowieństwo Parafii, na czele z Jego Ekscelencją Atanazym.

Trzeciego Dnia Paschy celebrację Boskiej Liturgii dokonał o. Jerzy Wodopianow w cerkwi św. Olgi.

Podczas wszystkich nabożeństw śpiewem chóralnym dyrygowała matuszka Elżbieta Weremijewicz.

Dzięki współpracy z parafianami przed każdym nabożeństwem świątynie były właściwie przygotowywane do celebracji kolejnych dni Wielkiego Tygodnia.

Dziękujemy Zmartwychwstałemu za siły, których wystarczyło do każdorazowych wyzwań oraz Biskupowi Atanazemu za sprawną organizację i dbałość o porządek w dyżurach zarówno duchownych, jak i zaangażowanych osób świeckich, szczególnie naszej młodzieży z Bractwa.

Chrystos Woskresie !

tekst i foto: redakcjalp