Święto parafialne w Kaliszu

Święto parafialne w Kaliszu

W niedzielę 18 lipca parafia p/w. św.św. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu obchodziła swoje święto patronalne.

Liturgiczne obchody święta rozpoczęły się przywitaniem przez dzieci, starostę cerkiewnego oraz proboszcza parafii Ordynariusza diecezji Łódzko-Poznańskiej Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego biskupa Atanazego. Przed rozpoczęciem św. Liturgii miało miejsce poświęcenie odrestaurowanej ikony św.św. Apostołów Piotra i Pawła. Św. Boskiej Liturgii przewodniczył Władyka Atanazy w koncelebrze duchowieństwa, które przybyło z diecezji: Warszawsko- Bielskiej, Białostocko-Gdańskiej oraz Łódzko-Poznańskiej. Podczas nabożeństwa Władyka odznaczył księdza diakona Aleksandra Zhytnyka z Poznania podwójnym orarionem.

W homilii wygłoszonej przez Jego Ekscelencję, biskup podkreślił, iż rożne drogi prowadzą nas do wiary w Boga tak jak różne były drogi św. Apostołów Piotra i Pawła wiodące ich do poznania i wiary w Zbawiciela i Mesjasza Jezusa Chrystusa. Mówił: „Wiara dzisiejszego pokolenia winna czerpać podwaliny i podstawy objawionej wiary Łaską Bożą właśnie tym Apostołom, bo tylko silna wiara oparta na solidnym fundamencie- „skale-opoce” jaką była wiara św. Piotra może zmierzyć się z wszelkimi przeciwnościami tego świata i zgodnie za słowami św Pawła “wszystko mogę o wzmacniającym i żyjącym we mnie Panu Naszym, bo to nie ja już sam żyję a żyje we mnie Jezus Chrystus”.

Uroczystości liturgiczne zakończyła procesja wokół cerkwi parafialnej z ikoną św. Apostołów Piotra i Pawła po zakończeniu której Ordynariusz diecezji podziękował przybyłemu duchowieństwu , proboszczowi parafii ks. prot. Mirosławowi Antosiukowi, Włodarzowi Miasta Kalisz, Panu Prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu, przedstawicielom Ministerstwa Kultury i Sztuki, służbom mundurowym za wkład i zaangażowanie w propagowanie dziedzictwa wiary i kultury prawosławnej na terenie Wielkopolski.

tekst: ks. prot. Adam Weremijewicz

foto: Volodymyr Yukhymuk

galeria: