Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider

BMP (1)

    Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej związane jest ściśle z ogólnopolskim Bractwem Młodzieży Prawosławnej i działa z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego.  Opiekę duchową nad działalnością młodzieży sprawuje ks. Marcin Bielawski - wikariusz parafii w Krakowie.  Organizacja zrzeszająca młodych ludzi działa z przerwami od ponad 20 lat. W 2019 roku został powołany nowy zarząd.
Aktualnie członkami zarządu są:

Magdalena Tyszuk - PRZEWODNICZĄCA                      
Elizabet Polanska            
Grzegorz Sobociński      
Hanna Drozd     
Dasza Antosiuk 
Volodymyr Yukhymuk 

     Działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej opiera się na regularnych spotkaniach z duchownymi,  rozmowach na tematy związane z wiarą, Cerkwią , oraz życiem codziennym. Młodzież aktywnie uczestniczy w: pielgrzymkach, zjazdach młodzieżowych, gowienijach (rekolekcjach), świętach parafialnych. Z błogosławieństwa Władyki Atanazego, począwszy od ubiegłego roku młodzież postawiła sobie za cel odwiedzania raz w miesiącu jednej z parafii naszej diecezji. To idealny czas na zacieśnienie więzów, poznanie obyczajów danej Cerkwi, oraz jej parafian, a także na wspólną modlitwę.

     Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej, jest organizacją stale rozwijającą się i odkrywającą nowe horyzonty, nie brakuje nam chęci, motywacji i pomysłów do dalszego działania.