Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Łódź: Niedziela Krestopokłonna

Michał Kuryło kwiecień 05, 2021

Trzecia niedziela Wielkiego Postu – niedziela Krestopokłonna poświęcona jest szczególnej czci Świętego Krzyża.

   Sobotniemu nabożeństwu całonocnego czuwania w cerkwi św. Olgi, podczas którego wyniesiony został na środek świątyni Święty Krzyż, jak i niedzielnej Boskiej Liturgii w soborze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański. Hierarsze asystowało miejscowe duchowieństwo.

   Tuż po fragmencie Ewangelii Świętej ze słowem do wiernych zwrócił się biskup Atanazy. Władyka zwrócił uwagę na krzyż, który z narzędzia najgorszej kary i hańby, poprzez Chrystusa oświęcił się stając się przedmiotem największej chwały, życia i zbawienia. Każdy z nas idąc przez życie niesie swój krzyż, jednak nie powinien być on dla nas ciężarem a drogą do zbawienia, jaka przyszła przez ukrzyżowanego Chrystusa.

   Bezpośrednio po Liturgii Świętej przeczytany został fragment Ewangelii Świętej o męce Chrystusowej.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst i foto: Michał Kuryło