Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider

Aktualności (236)

Paschalna radość na zdjęciach z diecezji łódzko-poznańskiej

Chcąc głosić wielką radość ze Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa pragniemy zaprezentować bogatą galerię zdjęć z parafii diecezji łódzko-poznańskiej, w których sprawowane były nabożeństwa w noc Paschalną jak i w kolejne dni Święta Świąt.

Zdjęcia obejrzeć można w zakładce GALERIA.

Łódź: Święto Paschy Chrystusowej

„Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy, pokłońmy się świętemu Panu Jezusowi, jedynemu bezgrzesznemu. Krzyżowi Twemu kłaniamy się, Chryste, i święte Zmartwychwstanie Twoje śpiewamy i sławimy. Ty bowiem jesteś Bogiem naszym, oprócz Ciebie innego nie znamy, Imię Twoje przyzywamy. Przyjdźcie, wszyscy wierni, pokłońmy się świętemu Zmartwychwstaniu Chrystusa, oto bowiem przez krzyż nadeszła radość dla całego świata. Zawsze błogosławiąc Pana, śpiewamy Jego Zmartwychwstanie, albowiem znosząc cierpliwie ukrzyżowanie, śmiercią zniszczył śmierć.” – stichira jutrzni paschalnej.

List Paschalny Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego

List Paschalny

Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego

Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego

duchowieństwu, mnichom i mniszkom oraz wszystkim

wiernym braciom i siostrom Diecezji Łódzko-Poznańskiej

2021 rok

 

Христос воскресе! Chrystus zmartwychwstał! Χριστὸς ἀνέστη!

 

Anioł zawołał do Łaski Pełnej:

Czysta Dziewico, raduj się! I znowu wołam:

Raduj się! Twój Syn powstał z grobu po trzech dniach

i martwych podźwignął, ludzie weselcie się! 

(Zadostojnik Paschy)

Wielki Tydzień w łódzkiej katedrze

Wszystkim nabożeństwom Wielkiego Tygodnia w Łodzi przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w asyście miejscowego duchowieństwa.

Łódź - Święto Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy

„Dzisiaj Zbawca przyszedł do miasta Jerozolimy wypełnić Pismo i wszyscy wzięli w ręce palmy, szaty zaś rozścielali przed Nim wiedząc, że On jest Bogiem naszym, któremu cherubini śpiewają nieustannie: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony jesteś, który masz wielość zmiłowań, zmiłuj się nad nami!”

Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa

Dnia 15 kwietnia 2021 roku w łódzkiej cerkwi pw. św. Olgi z błogosławieństwa Jego Ekscelencji biskupa Atanazego odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa diecezji łódzko-poznańskiej.

Wspomóż i wesprzyj akcję ratowania zabytkowej świątyni Łodzi – Katedry Św. Aleksandra Newskiego!

Rzeczpospolita od początku swojego istnienia leżała na pograniczu kultur łacińskiej i bizantyjskiej, co stanowiło o jej bogactwie kulturowym i wyznaniowym. Tutaj już w 13-15 wieku z Zachodu przed prześladowaniem inkwizycji przyjeżdżali przedstawiciele ruchów protestanckich, znajdując schronienie i możliwość spokojnego funkcjonowania.

Wielkopostne rekolekcje BMP na św. Górze Grabarce

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w dniach 9 - 11 kwietnia 2021 roku odbyły się rekolekcje Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej w żeńskim klasztorze na świętej Górze Grabarce.

Łódź: Niedziela Krestopokłonna

Trzecia niedziela Wielkiego Postu – niedziela Krestopokłonna poświęcona jest szczególnej czci Świętego Krzyża.

Wizyta Biskupa Atanazego w Krakowie

W dniach 27 – 28 marca 2021 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański zaszczycił swoją obecnością krakowską parafię.

Wizytacje parafii w Diecezji Łódzko-Poznańskiej

W dniach 22,23 oraz 28 marca 2021 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański wizytował parafie w Radomiu, Kielcach oraz w Częstochowie.

Nowa kopuła na kaplicy w Aleksandrowie Kujawskim

W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu dzięki hojności ofiarodawcy w kaplicy pw. św. Aleksandra Newskiego w Aleksandrowie Kujawskim udało się ustawić na dachu małą kopułkę zwieńczającą cerkiew.