Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

Chcąc głosić wielką radość ze Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa pragniemy zaprezentować bogatą galerię zdjęć z parafii diecezji łódzko-poznańskiej, w których sprawowane były nabożeństwa w noc Paschalną jak i w kolejne dni Święta Świąt.

Zdjęcia obejrzeć można w zakładce GALERIA.

„Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy, pokłońmy się świętemu Panu Jezusowi, jedynemu bezgrzesznemu. Krzyżowi Twemu kłaniamy się, Chryste, i święte Zmartwychwstanie Twoje śpiewamy i sławimy. Ty bowiem jesteś Bogiem naszym, oprócz Ciebie innego nie znamy, Imię Twoje przyzywamy. Przyjdźcie, wszyscy wierni, pokłońmy się świętemu Zmartwychwstaniu Chrystusa, oto bowiem przez krzyż nadeszła radość dla całego świata. Zawsze błogosławiąc Pana, śpiewamy Jego Zmartwychwstanie, albowiem znosząc cierpliwie ukrzyżowanie, śmiercią zniszczył śmierć.” – stichira jutrzni paschalnej.

List Paschalny

Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego

Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego

duchowieństwu, mnichom i mniszkom oraz wszystkim

wiernym braciom i siostrom Diecezji Łódzko-Poznańskiej

2021 rok

 

Христос воскресе! Chrystus zmartwychwstał! Χριστὸς ἀνέστη!

 

Anioł zawołał do Łaski Pełnej:

Czysta Dziewico, raduj się! I znowu wołam:

Raduj się! Twój Syn powstał z grobu po trzech dniach

i martwych podźwignął, ludzie weselcie się! 

(Zadostojnik Paschy)

Wszystkim nabożeństwom Wielkiego Tygodnia w Łodzi przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w asyście miejscowego duchowieństwa.

„Dzisiaj Zbawca przyszedł do miasta Jerozolimy wypełnić Pismo i wszyscy wzięli w ręce palmy, szaty zaś rozścielali przed Nim wiedząc, że On jest Bogiem naszym, któremu cherubini śpiewają nieustannie: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony jesteś, który masz wielość zmiłowań, zmiłuj się nad nami!”