Świętego Onufrego, Jabłeczna, 2024 rok.

Świętego Onufrego, Jabłeczna, 2024 rok.