Konferencja duchowieństwa Diecezji łódzko-poznańskiej, 2024 rok.

Konferencja duchowieństwa Diecezji łódzko-poznańskiej, 2024 rok.