Grudziądz

Parafia Prawosławna
pw. Kazańskiej Ikony Bogarodzicy

Proboszcz: ks. Marian Radziwon
Adres: ul. Armii Krajowej 20/1 (parter), 86-300 Grudziądz
Telefon komórkowy: +48 505 454 664