Bydgoszcz

Parafia Prawosławna
pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

Proboszcz: ks. Marian Radziwon
Adres: ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz
Telefon komórkowy: +48 505 454 664

Początki Parafii Prawosławnej w Bydgoszczy są związane z bydgoskim garnizonem. To tu powstał pierwszy chronologicznie prawosławny ośrodek duszpasterski, przekształcony następnie w parafię cywilną.

Pierwszym kapelanem sprawującym opiekę duszpasterską ks. Stefan Rudyk. Posługi duchowne wśród żołnierzy stacjonujących w Bydgoszczy świadczył także ks. Symeon Wielikanow. W 1923 r. urządzona pierwszą kaplicę prawosławną.

Równolegle do pracy duszpasterzy wojskowych na terenie garnizonu bydgoskiego zaczynają tworzyć się w mieście nad Brdą zalążki prawosławnej parafii cywilnej. Pierwsze informacje o nabożeństwach prawosławnych organizowanych przez bydgoską ludność cywilną pochodzą z początku lat 20 XX w. W lutym 1925 r. odbyło się pierwsze zebranie prawosławnych mieszkańców Bydgoszczy oraz zebranie organizacyjne Bractwa Prawosławnego, następnie w maju 1925 r. poświęcona została cerkiew domowa p.w. św. Proboszcze po roku 1927 był ks. prot. Mikołaj Kusznieruk.Na początku lat 30. na czele bydgoskiej parafii stał ks. prot. Wiktor Karwowski, natomiast w 1933r. ks. prot. Tomasz Smoktunowicz. W marcu 1932 roku parafia zorganizowała nową kaplicę. Podlegała wówczas diecezji warszawsko-chełmskiej.

W dniach 18 i 19 grudnia 1940 roku, po raz pierwszy w historii parafii, parafię wizytował Abp. Serafim z okazji dnia św. Mikołaja. W 1951 roku parafia bydgoska weszła w skład diecezji łódzko-poznańskiej.W 1967 r. miała miejsce wizytacja J.E.Abp. Jerzego. W 1969 r. odbyło się wyświęcenie nowej kaplicy, którego dokonał ks. dr Aleksy Znosko wraz z ks. prot. Anatolem Kuczyńskim i ks. Włodzimierza Parfienem.

W czerwcu 1980 r. do Bydgoszczy przybył ks. bp. Sawa, który m.in. omawiał z władzami miasta problem budowy lub adaptacji jakiegoś obiektu na świątynię.

W listopadzie 1981 r. parafia otrzymuje budynek mieszczący się przy ul. Nowy Rynek 5. Uroczystości konsekracyjne miały miejsce 20 czerwca 1982 roku krórej dokonał bp Szymon. W lipcu 1987 r. na proboszcza parafii zostaje mianowany ks. prot. Jarosław Dmitruk. W 2008 r. staraniem parafii i Wydziału Kultury Urzędu Miasta Bydgoszczy po 69 letniej przerwie odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców Bydgoszczy przy “blinach”. Ta tradycyjna impreza organizowana była przez parafię w okresie. Odrodzoną piękną tradycję parafia kontynuuje do dnia dzisiejszego.

Stałe nabożeństwa odbywają się wg porządku:

  • sobota, 17:00 – Nabożeństwo wieczorne
  • niedziela, 9:00 – Boska Liturgia
  • dni świąteczne, 9:00 – Boska Liturgia
  • ostatnia niedziela miesiąca, bezpośrednio po Boskiej Liturgii – Akatyst ku czci Poczajowskiej Ikony Matki Bożej