Częstochowa

Parafia Prawosławna
pw. Częstochowskiej Ikony Bogurodzicy

Proboszcz: ks. Marcin Bielawski
Adres: ul. Kopernika 23, 42-217 Częstochowa
Kancelaria: ul. Kopernika 7/9, 42-217 Częstochowa
Telefon stacjonarny: +48 34 361 54 62