Święto Zesłania Ducha Świętego na Apostołów

Święto Zesłania Ducha Świętego na Apostołów

Sobotni wieczór oraz niedzielny poranek 22 i 23 czerwca to świąteczne nabożeństwa, sprawowane przez Ordynariusza Diecezji – Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego, w asyście duchownych parafii.

Świąteczną homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił Biskup Atanazy. Władyka mówił o wielkiej radości, jaką stała się obietnica Jezusa Chrystusa, Który wznosząc się na niebo polecił Apostołom wyczekiwać na przyjście Pocieszyciela, Którego pośle im od Boga Ojca. Pięćdziesiątnica to narodziny Kościoła na ziemi – mówił Bp Atanazy – dzisiejszy dzień jest więc szczególną radością dla nas wszystkich, dziś mamy swoje wielkie Święto bo należymy do Kościoła – to dla nas schodzi owa wielka łaska – Duch Prawdy, Pocieszyciel, Dawca siły. Podobnie, jak nieuczeni rybacy, Apostołowie dzięki tej sile stali się teologami, tak też każdy z nas ma możliwość dokonania wielkiego wyboru poprzez modlitwę wyprosić moc duchową do dalszego działania w uświęcaniu własnego życia.

Świąteczne uroczystości odbyły się w świątyni św. Olgi w Łodzi, która godnie reprezentuje naszą Katedrę – to w niej sprawujemy wszystkie nabożeństwa każdego dnia. Wszystkie nasze służby upiększa chór Katedry pod kierownictwem matuszki Elżbiety. Działa także mniejszy chór dziecięcy, który prezentuje nowe utwory podczas nabożeństw.

Sakrament Eucharystii udzielany był z trzech Kielichów a po zakończeniu nabożeństwa Jego Ekscelencja Biskup Atanazy zaprosił wszystkich na wspólną agapę przy świątyni, na cerkiewny plac, gdzie oprócz smakołyków przygotowana była też wata cukrowa w kilku kolorach, które stanowiły ślad i oznakę, świadectwo jej spożywania na pokolorowanych ustach.

Tegoroczne Święto Pięćdziesiątnicy pozostanie na długo w pamięci wiernych oraz duchownych, ponieważ wszelka integracja rodzi poczucie działania Ducha Świętego wśród rozmawiających ludzi, wśród wszystkich tych, którzy uczęszczają do świątyni po duchową strawę i wychodzą z niej duchowo podbudowani. To łaska Ducha Świętego, Która zbiera nas na wspólnej modlitwie i wszelkim działaniu wspólnotowym.

tekst i foto: redakcjalp