Paschalny koncert Chóru Katedry św. Aleksandra Newskiego w Łodzi

Paschalny koncert Chóru Katedry św. Aleksandra Newskiego w Łodzi

15 czerwca br. w cerkwi św. Olgi w Łodzi odbył się wyjątkowy koncert Chóru Katedralnego, który przyciągnął licznych melomanów oraz miłośników muzyki cerkiewnej. Wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale także ukłonem w stronę bogatej historii prawosławia na ziemiach polskich, szczególnie w kontekście obchodzonego w tym roku 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Katedra św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, założona w 1884 roku, od ponad 140 lat jest nie tylko miejscem kultu, ale również centrum życia kulturalnego lokalnej społeczności prawosławnej. Chór, pod batutą zasłużonej dyrygentki matuszki Elżbiety Weremijewicz, kontynuuje tradycję śpiewu cerkiewnego, integrując osoby różnych narodowości, zainteresowań i zawodów. Repertuar zespołu obejmuje zarówno utwory liturgiczne, jak i wschodnie pieśni ludowe.

Koncert został podzielony na trzy części, z których każda wprowadzała publiczność w inny aspekt duchowego przeżywania okresu wielkopostnego oraz radosnego święta Paschy. Pierwsza część poświęcona była utworom Wielkiego Postu. Rozpoczął ją Psalm 136, znany jako „Na riekach wawiłonskich”, który mówi o tęsknocie za utraconą Ojczyzną. Kolejnymi utworami były „Dusze moja” św. Andrzeja z Krety, wzruszająca „Legenda” Piotra Czajkowskiego oraz „Razbojnik błagorazumny”, opowiadająca o łotrze, który dzięki wierze dostąpił zbawienia.

W drugiej części koncertu, chór zaprezentował utwory związane ze Świętem Paschy. Wśród nich znalazły się stichera „Woskriesienije Twoje Chrystie Spasie”, tropiaron „Kryste Achsdga” w języku gruzińskim oraz troparion „Chrystus powstał z martwych” w języku polskim. Szczególną uwagę przykuł utwór „Priedwarywszyja utro jaże o Marii”, opowiadający o radosnej wieści głoszonej przez aniołów i niewiasty niosące wonności, które były pierwszymi świadkami Zmartwychwstania.

Trzecia część koncertu to kulminacja paschalnej radości. Rozpoczęła ją pieśń „Chrystos Woskriesie” wykonana przez solistki chóru. Kolejnym wzruszającym momentem był paschalny kanon „Woskriesienija dień”, napisany przez św. Jana Damasceńskiego, w którym chór wykonał pięć z dziewięciu irmosów. Na zakończenie zabrzmiał hymn „Angieł wopijasze” oraz troparion „Krystus nołsi kłolejsta” w języku fińskim.

Koncert zakończył się owacjami na stojąco. Publiczność doceniła zarówno kunszt muzyczny, jak i głęboki przekaz duchowy prezentowanych utworów. Na bis chór wykonał utwór paschalny „Ludi likujtie”, który przyniósł jeszcze więcej radości i wzruszeń. Na zakończenie publiczność i parafianie w podziękowaniu za wspaniały występ wręczyli dyrygentce Elżbiecie Weremijewicz kilka przepięknych wiązanek kwiatów.

Słowa uznania należą się również ks. profesorowi Aleksemu Kucemu za wspaniałe poprowadzenie koncertu z bogatym opisem historii o nadaniu autokefalii i szerokim komentarzem o charakterze wykonywanych utworów.  Ostatnim z nich było „Mnogaja Lieta”, które zwieńczyło serdeczne podziękowania skierowane do naszego Władyki Atanazego, jak również ks. Eugeniusza Fiedorczuka, Proboszcza naszej parafii i wszystkich zgromadzonych.

Wydarzenie to – to nie tylko uczta muzyczna, ale również ważny element obchodów 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Koncert był doskonałą okazją do refleksji nad bogatą historią i duchowym dziedzictwem prawosławia w Polsce, a także podkreśleniem roli, jaką muzyka cerkiewna odgrywa w życiu wspólnoty. Chór Katedry św. Aleksandra Newskiego w Łodzi po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z najważniejszych ambasadorów muzyki sakralnej w Polsce, a jego występy pozostawiają niezatarte wrażenie na wszystkich słuchaczach.

tekst i foto: redakcjalp