Tydzień Męki Pańskiej w łódzkiej Katedrze

Tydzień Męki Pańskiej w łódzkiej Katedrze

Po długo wyczekiwanym czasie, po wielu postnych przygotowaniach poprzez uczestnictwo w nabożeństwach – wreszcie – po zakończeniu oficjalnych dni Wielkiego Postu, z duchową radością doczekaliśmy się wyjątkowych dni Wielkiego Tygodnia, Strastnoj Siedmicy.

Każdy dzień poświęcony był kolejnym wydarzeniom Męki Pańskiej oraz śmierci na Krzyżu Jezusa Chrystusa ale także wspominał ważne momenty życia Kościoła Jezusa Chrystusa i Apostołów.

Pierwsze dni to Boskie Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów, wyjątkową była środowa, ponieważ w Wielką Środę przewodniczył jej celebracji Ordynariusz Diecezji łódzko-poznańskiej, Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy.

Wieczorem tego dnia Władyka celebrował także, w asyście duchownych Sakrament Chorych, który Cerkiew ofiaruje jako postny dar wszystkim chrześcijanom, by byli zdrowsi i uwolnili się od pęt i więzów grzechu, słabości i przyzwyczajeń.

Wielki Czwartek, zwany Czystym – to wspomnienie Ustanowienia przez Jezusa Chrystusa Boskiej Eucharystii – centralnego Sakramentu i wyjątkowej tajemnicy wiernych, którą Kościół chrześcijański pieczołowicie kontynuuje oraz starannie przechowuje. Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego przewodniczył Biskup Atanazy.

Wieczorem Wielkiego Czwartku czytane były fragmenty 12 Ewangelii pasyjnych pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego.

Wyniesienie Płaszczenicy w Wielki Piątek, połączone z nabożeństwem Jutrzni Wielkiej Soboty to także nabożeństwa, które Władyka Atanazy celebrował w asyście duchownych.

W Wielką Sobotę Władyka Atanazy przewodniczył Boskiej Liturgii, która rozpoczęła się z nabożeństwa Wieczerni a podczas trwania szaty kapłańskie i wystroju świątyni św. Olgi zmieniono na jasne, lśniące i białe z czarnych, postnych.

Każde dokonane nabożeństwo było przypieczętowane pełnym uwagi arcypasterskiej i troski o dusze wiernych – Słowem naszego Arcypasterza, Władyki Atanazego, Który w przystępnych słowach określał już przebytą duchową drogę, porównując ją do liturgicznej drogi, która dzieli od Zmartwychwstania Pana Jezusa z Grobu.

tekst i foto: redakcjalp