Niedziela Palmowa 2024′

Niedziela Palmowa 2024′

Wszystkim świątecznym nabożeństwom w cerkwi św. Olgi w Łodzi przewodniczył Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański – we współcelebrze duchownych parafii oraz gości.

Poświęcenie palm świątecznych miało miejsce nie tylko na głównej Boskiej Liturgi – także na pierwszej oraz dzień wcześniej – podczas Całonocnego Czuwania w sobotę wieczorem.

Tuż przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii Władyka Atanazy dokonał chirotesji lektorskiej alumna Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie – to nowy lektor Stachiusz Bęben.

Świąteczną homilię wygłosił Ordynariusz Diecezji podkreślając paradoks przekazu świętowanego Wjazdu Jezusa Chrystusa do wielkiego i świętego Miasta: jako Król a na osiołku, Mocny a wychwalany przez najmłodsze dzieci, które jeszcze nie potrafiły mówić; wszystko dlatego, że Święto jest smutne bo Chrystus rozpoczyna drogę męki i Krzyża. Wszyscy ci, którzy dziś radośnie wykrzykują HOSANNA NA WYSOKOŚCIACH! – za kilka dni będą wznosić okrzyki: UKRZYŻUJ, UKRZYŻUJ GO!!! – mówił Władyka Atanazy.

Główna Boska Liturgia była drugą sprawowaną tego świątecznego dnia, zgodnie z miejscową tradycją Sakramentu Eucharystii udzielano na kilka Kielichów. Śpiewał chór młodzieżowy oraz parafialny pod dyrygenturą matuszki Elżbiety.

Pod koniec świątecznej doksologii Biskup Atanazy osobiście udał się do każdego zakamarka cerkwi św. Olgi, by poświęcić wszystkie trzymane w rękach wiernych palmy, także tych, którzy nie zmieścili się wewnątrz świątyni.

Końcowe słowa biskupiego pouczenia dotyczyły roli, jaką każdy z nas ma do wykonania: apostolstwo prawosławne wśród tych wszystkich, którzy wciąż poszukują, którzy nie są w stanie trafić do cerkwi – każdy wierny ma za zadanie pomóc takim ludziom i ukazać im drogę do cerkwi za pomocą wszelkich mediów, ogólnie i powszechnie dostępnych. Biskup Atanazy przypomniał o ważności rozpoczynających się wyjątkowych Dni Męki Pańskiej – Strastnoj Siedmicy – by godnie przeżyć ostatni postny tydzień – Wielki Tydzień oraz szczegółowo wymienił wszystkie zaplanowane nabożeństwa, z których najważniejsze to wszystkie Boskie Liturgie oraz Sakrament Chorych w Wielką Środę 1 maja o 16.00;

Czytanie 12 Ewangelii pasyjnych w Wielki Czwartek o 17.00;

Wyniesienie Płaszczanicy w Wielki Piątek o 17.00 oraz Boska Liturgia Wielkiej Soboty o 8.00 i nabożeństwa Jutrzni i Liturgii Paschy Chrystusowej o 23.30.

W sam Dzień Paschy zaplanowano jeszcze dwie Boskie Liturgie: o 8.00 i o 10.00 a o 15.00 Wieczernię Paschy Jezusa Chrystusa.

W drugi Dzień Paschy Chrystusowej Boska Liturgia o 9.00.

Zapraszamy

tekst i foto: redakcjalp